Villu Parvet: hirm muutuste ees

19 kommentaari
Villu Parvet: hirm muutuste ees

Paljud naised kardavad muutusi – see on naiselik ja täiesti normaalne. Samas on mul olnud õnn näha mitmeid naisi, kes on oma elu täielikult muutnud ning teinud läbi väga uskumatuid arenguid. Ükskõik, kas see puudutab sinu lähisuhet, tööd või keha, on muutused vahel vajalikud. Selle loo lugemine võib sind veidi aidata, kui oled vahel mõnda muutust kartnud.

Paljud naised kardavad muutusi – see on naiselik ja täiesti normaalne. Samas on mul olnud õnn näha mitmeid naisi, kes on oma elu täielikult muutnud ning teinud läbi väga uskumatuid arenguid. Ükskõik, kas see puudutab sinu lähisuhet, tööd või keha, on muutused vahel vajalikud. Selle loo lugemine võib sind veidi aidata, kui oled vahel mõnda muutust kartnud.

Vastustuse võtmine. Muutuste kavandamine on tegelikult täielikult sinu kontrolli all. On üldse väga vähe asju elus, mis sinust ei sõltuks. Praktiliselt kõik see, kus. kellega ja mis seisus sa oled, on sinu enda valikute tulemus või tagajärg. Võid eneselt küsida: Mida olen mina teinud selleks, et olla praegu sellises suhtes? Milliste minu enda valikute tulemus on minu praegune töökoht? Kuidas olen valinud olla sellises füüsilises vormis nagu olen?

Järgmine tase. Igale tüdrukule on kasulik uskuda, et alati saab paremini. See, kas oled praeguse olukorraga rahul või soovid midagi enamat, sõltub puhtalt sinu enda mõtlemisest. Isegi kui arvad end rahul olevat, tasub eneselt küsida: Mis võiks praeguse olukorra juures veel paremini olla? Miks praegune olukord pole absoluutselt täiuslik? Mis mind momendil siiski häirib?

Praegusest vabanemine. Kui sa ei soovi muutuda, siis hoiavad su sisemised põhjused sind kinni praeguses olukorras. Saad sellest rohkem kasu kui sa arvad kasu saavat muutunud asjade seisust. Mõttekas on küsida: Kuidas ma valetan endale praeguse olukorra normaalseks? Kuidas kasutan enda huvides ära kannataja rolli? Kuidas ma naudin enesehaletsust ja teiste kaastunnet? 

Muutuse kasud. Samavõrd oluline on tajuda, mis kasusid toob endaga kaasa muutumine. Ära mõtle, mida halba muutus endaga kaasa võib tuua. Me ei tea seda. Näe pigem võimalikku positiivset ja küsi eneselt: Mis kasu sellisest muutusest mu elus on? Milliseid uusi võimalusi see mulle annab? Kuidas hakkan muutuse tulemusena ennast paremini tundma?

Healoomuline valu. Inimene hakkab muutuste peale tõsisemalt mõtlema alles siis, kui seob praeguse olukorraga piisavalt valu. Heas mõttes rahulolematuse tekitamine on võtmeks, et ennast „liikuma panna“. Ära karda seda proovida ja küsi endalt: Mis on praeguse olukorra juures kõige ebameeldivam?  Mida see endaga kaasa toob, kui asjad ei muutu? Millest ma praegu ennast ja lähedasi pidevalt ilma jätan?

Suurelt mõtlemine ja unistamine. Enamik naisi, kes on midagi suurt ära teinud, on lihtsalt julgenud unistada. Ära takista ennast kunagi unistamast, sest see avardab ja muudab su mõtlemist. Suured ja julged unistused teevad su võimsamaks. Küsi endalt: Mida ma julgeksin ette võtta, kui see igal juhul õnnestuks? Kuidas ma saaksin muuta maailma paremaks? Mida ma tahan, et minust tulevikus mäletatakse?

Ebaõnnestumised. Loomulikult takistavad muutusi hirmud ebaõnnestumise ees. Valdavalt kardavad naised seda põhjendamatult ning jätavad seetõttu asjad lihtsalt proovimata. Tasub julgemalt mõelda. Küsi eneselt: Mis võib minu ettekujutus takistustest olla ülevõimendatud? Mida väga head annaks ebaõnnestumine? Kuidas aitavad ebaõnnestumised mind igal juhul unistustele lähemale?

Edasilükkamine. Naistel on haruldane võime jätta tegemata asju, mida nad peavad küll õigeks, kuid mitte pakiliseks. Arvesta, et oma peas suudad enesele ära põhjendada praktiliselt ükskõik mille edasilükkamise. Seetõttu tasubki sul küsida: Mis kahju ma saan muutuse edasilükkamisest? Miks on mul mõttekas see muutus ellu viia kohe? Mida ma saan täna siin ja praegu teha selleks, et astuda esimene samm muutuse suunas? 

Teiste arvamused. Mitte kellegi arvamus ei takista sul muutumast, kui sa seda enese jaoks liialt tähtsaks ei tee. Paljud naised lasevad enda pähe tungida muutusi takistaval jutul, mida teised räägivad. Selle tasakaalustamiseks küsi parem: Mida ta jutt võib veel tähendada? Kuidas võib peegeldada tema arvamus hoopis ta sisemise kindlustunde puudumist? Mida kasulikku võiksin ta jutust võtta ja mis osa „minema visata“?

Seisundid ja sisemine jõud. Muutuste kartmine ning nende elluviimine sõltub väga suurel määral sellest, kuidas sa ennast pidevalt tunnet. Kui oled tugevam ja eneses kindlam, siis on tõenäosus muutuste edukaks elluviimiseks kordades suurem. Sul tasub pidevalt küsida: Mida väga head on tänane päev mulle juba toonud? Miks ma olen inimesena tugev? Miks ma igal juhul toime tulen ja hakkama saan?

Valikuvõimalused. Suureks muutusi takistavaks asjaoluks on see, et inimene peab mitmeid asju oma elus paratamatuteks. Kui näed, et see on vale ja tegelikult on väga vähe paratamatut, tegutsed palju julgemini. Küsi endalt: Millised erinevad valikud tegutsemiseks on mul praeguses olukorras? Mis tee viiks mind kõige kiiremini tulemusteni?  Miks tasub mul just see tee valida?

Sisevõitluste võitmine. Enamik takistusi muutumiseks on loomulikult sinu enda sees. Seetõttu ongi vaja väliste muutuste saamiseks eelnevalt võita sisevõitlused ning muuta enda hoiakuid. Võid küsida: Millised on minu enese sisemised piirangud muutusteks? Mida ma võin veel muutumisel põdema hakata ja kuidas ma sellega igal juhul toime tulen? Milleks ma pean valmistuma muutuse elluviimisel?

Väliskeskkond ja muutuse mõju. Lisaks valu sidumisele praegusega, aitab muutumisele kaasa ka maksimaalse kasu sidumine muutusejärgse olukorraga. Kujuta oma peas selgesti ette olukorda, kui asjad on juba muutunud sinule soovitud suunas ja küsi endalt: Kuidas on mu lähedaste elu siis parem kui praegu? Kuidas saan peale muutust teisi aidata? Kuidas ma siis selle juures ennast tunnen?

 

Muutumise eelduseks on sageli eneses piisavate põhjuste leidmine ning rahulolematus olemasolevaga. Valdavalt kardavad naised muutusi põhjendamatult ning sellepärast ongi oluline küsida endalt neid küsimusi niikaua, kuni suudad anda häid vastuseid, mis su liikuma panevad :).

 

Villu