Villu Parvet: kuidas aidata partneril muutuda

Villu Parvet: kuidas aidata partneril muutuda

Muutused inimese käitumises saavad olla ajutist või püsivat laadi, see sõltub väga palju sellest, kuidas inimene mõtleb. Samuti läheb vahel muutuma hakkamiseni päris kaua aega. Sinu partneri võime muuta oma käitumist sõltub suuresti ka sellest, kuidas sina muutusele kaasa aitad või seda takistad.

Muutused inimese käitumises saavad olla ajutist või püsivat laadi, see sõltub väga palju sellest, kuidas inimene mõtleb. Samuti läheb vahel muutuma hakkamiseni päris kaua aega. Sinu partneri võime muuta oma käitumist sõltub suuresti ka sellest, kuidas sina muutusele kaasa aitad või seda takistad.

 

Inimese mõju sellele, kui suurel määral ta partneri muutumise protsess õnnestub, on väga suur. See on nii mitmetel põhjustel: partnerid on ajaliselt palju koos ning suhtlevad teineteisega, nende vahel on palju emotsioone ning vastastikust sõltuvust. Seetõttu ongi muutumise protsessi kaasatud mõlemad paarisuhte partnerid.

Kinnihoidmine. Vaatamata sellele, mida inimesed oma jutus väljendavad, on nende mõtlemine eraldi maailm, millest on teatud osa alati inimese endagi jaoks suletud. See tähendab, et vahel ei saagi me aru, miks me just teatud viisil käitume või midagi ütleme. 

Psühholoogiliselt on kahjuks väga sageli nii, et partneri muutumist takistab eneselegi teadvustamatult teine suhte osapool. Seda vahel ka isegi siis, kui just tema on muutuse soovijaks. Inimese teadvustamata mõtlemine ongi teadvustamata just sellepärast, et me ei saa sellest aru. See on kaetud justkui musta riidega, mille alla me ei näe.

Tihti annab partneri mitte-muutumine suhte teisele osapoolele teadvustamatult hoova partneri ohjamiseks. Kui näiteks inimene suitsetab või joob, saab seda talle alati ette heita. Samuti vabandab see välja teise suhte osapoole enda käitumist. Ta saab alati öelda, et partner on hullem kui tema. Lisaks on inimese peas ka veel hirm selle ees, et liiga heaks muutuv partner lihtsalt jätab kaaslase maha. 

Just nendel põhjustel võib inimene teadvustamatult hakata takistama partneri muutumist. Näiteks mees, kes õiendab selle kallal, et naine on ülekaaluline, ei leia raha spordiklubi kaardi ostmiseks. Naine, kes ei ole rahul mehe joomisega, suunab ta ikka ja jälle olukordadesse, mis seda kaudselt soodustavad jne. Näiteid on palju. 

Kui tegelikult ka soovid, et partner suudaks muutused ellu viia, siis esiteks – nii irooniline kui see ei kõla – tuleb lõpetada selle võimalik takistamine.

Sinu usk. Eelnev on väga palju seotud ka sellega, kui suur on sinu enda isiklik usk sellesse, et partner suudab muutuda. Oleme mitmel juhul näinud kõrvalt seda, kuidas muutuse tõenäosus väheneb oluliselt ainuüksi sellepärast, et suhte teine osapool ei usu muutuse võimalikkusesse. Näiteks võib naine öelda mehele: „Jah, ma teen kõik, et sa muutuksid. Aga ma ei usu, et sa kunagi tegelikult muutud.“

Mis juhtub, kui nii mõelda ja rääkida? Esiteks – kui muutuda üritav partner nii kõnelevat suhte osapoolt armastab – väheneb tema motivatsioon. Ta lihtsalt näeb, et isegi inimene, kellega ta tõenäoliselt kõige suurema osa oma ajast koos on ning kes teda hästi tunneb, ei usu tema võimekusse muutuda. Isegi kui partner sellele otseselt ja koheselt ei reageeri, elab ta seda sageli oma mõtetes üle ning tal on raskem muutuma hakata.

Teiseks mõjutab säärane mõtlemine ka sinu enda käitumist. Võib tunduda kummaline, kuid inimesed tahavad käituda kooskõlas oma veendumustega. Kui inimene on veendunud, et partner ei suuda niikuinii iialgi muutuda, siis ta ka tegutseb vastavalt. Aju ei soovi eksida ning seetõttu hakkabki inimene teadvustamatult ellu viima seda, millesse ta usub – ehk siis antud juhul tõestama, et partner tegelikult ei muutu.

Partneri tõenäosus muutuda suureneb oluliselt, kui suhte teine osapool ennast sellest eelnevalt veenab. Kõige parem on rääkida inimestega, kes on reaalselt juba oma elus sarnaseid muutusi teinud, leida näitelugusid internetist, mis tõendavad muutumise võimalikkust jne. Just enese veenmine selles, et muutused on võimalikud, aitab väga palju kaasa partneri muutuse elluviimisele.

Tugi. Kui sa ei takista muutuste elluviimist ning usud ise oma partnerisse, on juba loodud väga palju paremad eeldused muutumiseks. Edasi on oluline, et suhte osapool aitaks partnerit muutumise alustamisel. Eelkõige tähendab see seda, et mõlemad inimesed koos suudaksid kasvatada muutuda soovivas partneris motivatsiooni.

Motivatsioon ei ole oma olemuselt mitte midagi keerukat – see tuleb sõnast „motiiv“ ning tähendabki tegelikult põhjust. Mida rohkem on põhjusi muutumiseks, seda kindlam on, et partneril õnnestub muutuda. Seetõttu ongi muutummise alustamisel oluline lihtsalt partneriga koos rahulikult ja põhjalikult läbi mõelda, mis põhjustel ta muutuda soovib. Just selle etapi vahelejätmine on muutumise protsessile väga kahjulik.

 

Põhjuste väljamõtlemiseks tasub varuda aega ja kannatust. Lähisuhtes, mille partnerid teineteist armastavad, on oluline välja tuua mõlema osapoole põhjused. Näiteks, kui mees soovib vabaneda mõnest sõltuvusest, siis tasub loetleda ja üles kirjutada kõikvõimalikud põhjused, miks ta seda teeks nii iseenda, partneri kui ka teiste pärast. Piisavalt põhjalikult selle peale mõeldes ja koos põhjusi üles kirjutades kasvatataksegi inimese sisemist motivatsiooni. Mida pikem on nimekiri, seda suurem on motivatsioon.

Tean mitmeid inimesi, kellel on säärased partneriga koostatud nimekirjad alles ka peale seda, kui nad on muutuse ellu viia suutnud. Paljud on kandnud neid näiteks rahakoti vahel kuni paber on lihtsalt täielikult ära kulunud. Just nende põhjuste silme ees hoidmine ja enesele meelde tuletamine on parim vahend motivatsiooni säilitamiseks. Loomulikult jäävad inimesele ka peamised põhjused meelde, sest just see paneb teda igapäevaselt tegutsema.

Kokkuvõttes võib öelda, et sinu roll partneri muutuma hakkamisel on väga suur. Saad sellele kaasa aidata või muutmise katsed lämmatada – kõik sõltub sellest, kuidas sa käitud. Tihti ei mõista inimesed oma teadvustamatuid käitumise põhjusi ning takistavad selle läbi partneri muutumist. Samuti ei usu nad sellesse piisavalt. On korduvalt kindlaks tehtud, et kui võtad seda tõsiselt ja alustad tööst iseendaga, siis suureneb ka väga olulisel määral su partneri muutumise tõenäosus. 

Inimesed saavad muutuda ja see sõltub nende motivatsioonist. Kui see on piisavalt tugev, siis viiakse muutus ellu. Näiteks, kui keegi hoiaks sul ööpäevringselt relva kuklas ning laseks su kohe maha, kui suitsu ette paned, siis suure tõenäosusega suudaks sa päris edukalt igasugusest suitsetamisest hoiduda. Seega ei ole mõtet ka rääkida, et muutumine oleks võimatu – see kõik sõltub põhjustest. Kui usud ise muutustesse, leiate koos piisavalt põhjusi ja aitad kaasa, küll siis hakkab ka partner muutuma.

 

Buduaarile Villult

 

Kui tahad rohkem lugeda, kuidas meestega paremini hakkama saada, siis soeta Villu Parveti raamat “Seks, vein ja kutsikad”, mis on müügil Apollo ja Rahva Raamatu kauplustes ning Prismas, Selveris ja Rimis hinnaga 14.90.