Villu Parvet: kuidas andestada

Villu Parvet: kuidas andestada

Andestamine ei ole lihtne ning samuti ei ole see sugugi kohustuslik. Sa saad ise otsustada, kas andestada oma kaaslasele ning teha seda selle põhjal, kuidas ta sinuga käitub ning mis viisil sinult andeks palub. Öeldaks, et andestamine on jumalik, kuid samas ei tohi seda mitte mingil juhul teha sinu enda inimlikkuse arvelt. Paljude meelest on aga kasulik anda süüdlase vähemalt võimalus andeks palumiseks, et siis otsustada.

Andestamine ei ole lihtne ning samuti ei ole see sugugi kohustuslik. Sa saad ise otsustada, kas andestada oma kaaslasele ning teha seda selle põhjal, kuidas ta sinuga käitub ning mis viisil sinult andeks palub. Öeldaks, et andestamine on jumalik, kuid samas ei tohi seda mitte mingil juhul teha sinu enda inimlikkuse arvelt. Paljude meelest on aga kasulik anda süüdlasele vähemalt võimalus andeks palumiseks, et siis otsustada.

 

Andestamine ei ole ühepoolne. Andeks palumine ei tähenda automaatselt andestuse saamist. Samuti ei tähenda see pelgalt sinu kui kannatanu panustamist sellesse, et kõik jälle korda saaks. See on kahepoolne protsess, mis annab sulle tegelikult võimaluse oma andestuse eest ka õiglast tasu saada. Kui inimene soovib sult andeks paluda, siis ära tõrju teda, see viib tavaliselt temapoolse loobumiseni. Anna talle vähemalt võimalus ära kuulatud saada.

Andestamine ei toimu koheselt. Mõlemad osapooled peavad aru saama, et kahjuks ei ole elu alati selline, nagu romantilistes filmides. Mida suurem ja sügavam on haav, seda pikem on tegelikult andestamise protsess. Valu põhjustanud inimene peab oma tegude tagajärgedest aru saama ning tehtu „endast läbi laskma“. Andestamine toimub järk-järgult ning pinnapealsete kiirlahenduste lõksu langemine muudab olukorra vaid halvemaks.

Osaline andestamine. On väär arvamus, et saad kas andestamisest keelduda või andestada täielikult. Võid andestada ka osaliselt, selle, mida praegu andestada saad. Lase inimesel pingutada sinu andestuse saamise nimel ja ära välista andestamist ette. Sinul on õigus langetada neid otsuseid ise. Samuti saad andestamise tagasi võtta, kui näed, et ta tegelikult valetas. Kõige tähtsam on see, et antud protsessi käigus sul endal parem hakkaks.

Andestamine ei tähenda kohe uut algust. Vahel on võimalik andestada alles siis, kui üks etapp elust on läbitud ning lõppenuks loetud. Seda ei saa teha tunnete keerises, kui emotsioonidel pole lastud jahtuda. Samuti ei tähenda andestamine kohest uuesti alustamist. Väga tihti on vaja vanal suhtel lasta parimas mõttes ära surra, enne kui on võimalik uuel sündida lasta.

Ta peab su tunnetest aru saama. Selleks, et üldse andestada saaksid, peab kahju tekitanud isik mõistma kõiki su tundeid. Tegelikult hakkab ka sul väga palju lihtsam, kui saad südamelt ära rääkida selle, kuidas sa tema käitumise tagajärjel kannatasid ja haiget said. See vabastab sind, sest sul on olemas teine vestluse osapool, kes ise protsessis osales. Liiga tihti jääb kurtmine vaid üksildaseks karjeks. Kui inimene tuleb vabandama, kirjelda talle oma valu põhjalikult.

Sa ei soovi tegelikult kättemaksu. Kui räägid oma kannatustest ja süüdlane sind tähelepanelikult ning austusega kuulab, hakkab su kättemaksuiha lahtuma. Asjade südame pealt ära rääkimine seotud isikule lihtsalt aitab sul mõista, et kõik, mida sa sisimas soovinud oled, ei ole tegelikult kättemaks, vaid võimalus kannatanu rollist loobumiseks ja eluga edasi minemiseks. Soovid tagasi saada kontrolli ja turvatunnet, mitte sipelda vihas ja ärrituses. 

Viha lahjenemine. Mida rohkem sulle haiget teinud inimene oma süüd tunnistab ning negatiivset käitumist omaks võtab, seda raskem on sul teda täiendavalt süüdistada. Rünnakule vastupanu mitte osutamine ning oma vigade nägemine justkui lahjendab iga kord viha ning see muutub järjest nõrgemaks. Mingil hetkel tunned, et sa ei ole enam endisel määral kannataja ja näed olukorda vähemalt veidigi teisiti.

Sina kontrollid oma südame ust. Sa ei pea haiget teinud inimest oma südamesse tagasi laskma. Tänu sellele, et ta siiralt vabandab, saad vähemalt rohkem infot otsustamiseks. Võid lasta tal pingutada ning teenida välja su andestust ka pikema aja jooksul. Peaasi, et oled ka ise tema vastu siiras. Sel viisil oled tegelikult kogu aeg ka paremini kaitstud selle eest, et sama inimene sulle uuesti haiget ei teeks.

Peaasi, et ta mõistab oma probleeme. Paljud inimesed on öelnud, et saavad andestada lõplikult alles siis, kui teine inimene mõistab oma tegutsemise tagamaid. Enamasti on sulle haiget teinud inimene ise väga palju kannatanud (enamasti juba alates lapsepõlvest). Kui tema suudab ette võtta enese avastamise retki ning teeb paremini selgeks, mis on ta käitumise põhjused, on ka sinul talle märksa lihtsam andestada.

Armastus ei ole odav. Kuigi filmides ja popmuusikas kirjeldatakse armastust sageli kui hetkega tekkivat, kaduvat või taastuvat nähtust, on tee armastuse taastamiseni väga pikk. Hinda seda, kui su kaaslane soovib seda teed minna. Saad hinnata tema ausust, kui ta oma probleeme tunnistab, ning pead seejärel ise otsustama, kas tahad seda teed minna. Armastuse taastamine on võimalik vaid mõlema soovil ja kaasabil.

Su haavad paranevad. On kummaline, kuid tihti aitab sinu hinges olevat haava parandada kõige paremini seesama inimene, kes selle kunagi tegi. Muidugi juhul, kui ta on muutnud oma suhtumist, omaks võtnud süü, tunneb häbi ning tahab sulle praegu parimat. Saad selle läbi ka lõpetada enese süüdistamise ning oma olemuses kahtlemise. Just sama isikuga asjadest rääkimine võimaldab sul anda minevikus toimunule uue ja parema tähenduse.

Ära lase emotsioonidel end ära kaaperdada. Väldi seda, et hakkaksid kogu oma valu ja haavatud saamist väljendama lihtsalt karjumise teel. Vaatamata sellele, mida osad väidavad, ei vähenda see lõppastmes su viha, vaid pigem suurendab seda. Räägi oma tunnetest ja valust rahulikult, siiralt ja võimalikult hoolivalt. Karjumine pigem hirmutab andeks paluja lihtsalt ära ning ei lase sul vabaneda oma vihast, jõudmaks tegeliku sisemise valuni.

Anna selgeid juhiseid. Ära lase inimesel lihtsalt pimeduses kobada. Kui näed, et ta püüab tõesti siiralt ja südamest andeks paluda, suuna teda. Näiteks saad öelda, et sinu enesetunde paremaks muutmiseks tuleb tal avalikult vabandada, sinu valu puudutav ebameeldiv jutt lõpuni ära kuulata või kirjeldada täielikult seda, kuidas sa tema meelest haiget said. Kui hakkad tajuma, mis su andestama suunaks, jaga seda sind haavanud inimesega.

Lase tal võlg ära maksta. On liiga palju näiteid sellest, kuidas inimesel lihtsalt ei lasta hüvitada oma patte. Leia eneses inimlikkus ning ära jää liiga kauaks nautima kannataja rolli. Mõista, et teise süü ja häbi väljendamine võib panna sind ennast paremini tundma, kuid ära jää sellesse kinni. Kui ta midagi hästi teeb, siis ära karda teda vaikselt tunnustada.

Kui andestad, siis ausalt. Andestamisel on oluline jääda ausaks ning näha kas või pisikest enda osalust toimunus. Tema taju minevikust võis olla tõsiselt moonutatud ning ta võis sind näha tegelikust märksa vaenulikuma inimesena, samuti on võimalik vastupidine. Just oma osa tunnistamine andestamisel teeb su inimesena tugevamaks ja suuremaks. Näitad, et oled aus ning lood eeldused märksa kvaliteetsema suhte tekkimiseks teie vahel.

 

Buduaarile Villult