Villu Parvet: tehingust tingimusteta armastuseni

Villu Parvet: tehingust tingimusteta armastuseni

Inimesed armuvad ja armastavad pidevalt. Suhtesse sisenemine ning „koos“ olemine ei ole paraku aga must-valge staatus, milles mõlemad partnerid omaksid teineteise vastu tundeid täpselt samal määral. On olemas erinevaid armastuse vorme, mida on hea teada, et ennast paremini mõista.

Inimesed armuvad ja armastavad pidevalt. Suhtesse sisenemine ning „koos“ olemine ei ole paraku aga must-valge staatus, milles mõlemad partnerid omaksid teineteise vastu tundeid täpselt samal määral. On olemas erinevaid armastuse vorme, mida on hea teada, et ennast paremini mõista.

Sageli ei mõtle suhtesse sisenevad inimesed sellele, kui kõrge on nende armastuse tase ning milliseid tundeid nad täpselt vastu saavad. Armastusega seondub palju emotsionaalselt segadusse ajavat – armunud inimene armastab tavaliselt nii oma partnerit kui ka enese muutunud seisundit, mille suhtesse astumine esile kutsub. Selle tõttu ongi keerukas aru saada, mida armastus meiega teeb.

 

Tehing. Kõige madalamal tasemel armastust ja lähisuhte vormi võib pidada tehinguks. Tavaliselt on see suhe, milles ühe või mõlema partneri tundelaeng on väiksem ning teineteisega ollakse koos peamiselt sellepärast, et see on mõlemale kasulik. Säärastes suhetes on inimene pidevalt mures selle pärast, et ta oma panuse eest suhtesse ikka piisavalt vastu saaks. 

Enamasti ei ole võimalik sel juhul rääkida tõsistest tunnetest või siirast armastusest – see on olukord, milles inimene lihtsalt püüab teist ära kasutada ning suhtest maksimaalselt kätte saada. Hästi iseloomustab sellist suhet ka osapoole läbinähtav käitumine, kus ta ka selgelt oma mis tahes panuse eest midagi konkreetset vastu nõuab. 

Tavaliselt ei kesta säärase vähese armastuse osakaaluga suhe just eriti kaua, sest teine osapool saab mingil hetkel aru, et teda kasutatakse ära. Kui suhte mõlemad osapooled on väljas omakasul ning saavad oma panuse eest kogu aeg midagi vastu, võib säärane suhe kesta ka kauem, kuid see ei erine väga palju mis tahes teisest tehingust. Näiteks on suhe, kus mees pidevalt naisele asju ostab selle eest, et naine temaga vahekorras oleks, võrreldav tavalise prostitutsiooniga. 

 

Koostöö. Kui armastuse laeng suhtes suureneb ning partnerid ei ole niivõrd enesekesksed, siis omandab suhe koostöö tunnused. See tähendab, et mõlemad partnerid märkavad lisaks iseendale suhtes ka teist osapoolt ning tema vajadusi. Säärase suhte puhul saame juba rääkida kokkulepetest ning vastastikusest arvestamisest.

Mõlemad osapooled peavad silmas küll oma kasusid, kuid on valmis ka teist osapoolt mõistma ning tegema asju, mille eest nad otseselt midagi vastu ei saa. Selliseid suhteid iseloomustab ka pikaajalisem kohustumine ning pealtnäha on tegemist päris puhta armastusega. 

Ometi ilmneb osapoolte ärevus taolise suhte puhul eeskätt siis, kui tekivad raskused ning tavapärasest erinevad olukorrad. Kindlasti on aga säärasele tasemele jõudnud suhe tunduvalt siiram ja õiglasem, kui lihtsalt tehing ning samuti loob see ka eeldused edasiseks arenguks.

 

Armastus. Romantilist laadi lähisuhete puhul on tehingu vastandiks olukord, milleni jõuab kahjuks vaid väike osa paaridest. Tegemist on siira kahe inimese vahelise armastusega, milles partnerid ei pea arvestust selle üle, kui palju nad kumbki suhtesse panustavad. Seetõttu võibki säärast suhet teatud juhtudel nimetada ka tingimusteta armastuseks, mille puhul ollakse valmis partneri heaks väga palju pingutama ka siis, kui partner teatud ajal vastuarmastust välja näidata ei suuda või ei saa.

Kui mõlemad partnerid on oma tunnetes sellisele tasemele jõudnud, on loodud tavaliselt eeldused pikaajaliseks suhteks, mis on loomulikult parimaks lahenduseks. Oma partnerit tunnistatakse, mõistetakse ja käsitatakse sellisena, nagu ta on, ning temaga tuntakse väga suurt emotsionaalset lähedust. Petmine või paralleelsuhete loomine on välistatud, sest partnerile haiget tegemist seostatakse koheselt ka ise haiget saamisega. Sellised suhted on ilusad ning kestvad, sest pakuvad suurt hingelist naudingut.

Oluline on mõista, et lähisuhtes ei ole lihtsalt kolme armastuse varianti, vaid need on erinevad punktid skaalal, mille ühes otsas on tehing ja teises tingimusteta armastus. Mida nende teadmistega peale hakata?

 

Tunne iseennast. Inimene kipub oma kasvatusest, lapsepõlvest ning väljakujunenud hoiakutest tulenevalt kordama oma lähisuhteid. See tähendab, et vahel võib muster olla ka pikemaajalisem ning inimene lihtsalt arvab, et satub samasuguste meeste või naiste otsa, kellega suhtes justkui kõik kordub. Tasub ennast kõrvalt vaadata ning hinnata, millised on olnud minevikusuhted ning kui suur on olnud sinu armastuse osakaal nendes. 

Kui inimene harjubki looma näiteks tehingu vormis suhteid, siis väga suure tõenäosusega võib ta ka ära rikkuda perspektiivselt ilusa lähisuhte armastava partneriga, sest on lihtsalt harjunud nii käituma. Oma minevikusuhete eest tasub võtta ise vastutus ning näha enda rolli selles, kuidas asjad on läinud. Ka siis, kui partner on justkui meiega ebaõiglaselt käitunud, tasub meil ikkagi vastutada enda osa eest suhtes – enamasti oleme olukorra kaudselt põhjustanud või vähemalt lasknud asjadel juhtuda.

Ole enda vastu aus. Enda vastu aus olemine oma praeguses suhtes on väga oluline ning ka keerukas. Inimesele on omane näha ennast paremana ning „kohtumistel iseendaga“ püüame ikka ja jälle veenda ennast selles, et oleme käitunud pigem hästi. 

See on inimlik mehhaanika ning iseenda vastu täiesti aus olemine seostub mitmete hirmudega. Samas hoiame kokku palju aega, kui hindame objektiivselt seda, mis olukorras oleme suhtes me ise ja mis olukorras on meie partner. Väga tihti ei tunnista inimesed endale, et nende lähisuhe ongi vaid koostöö või isegi teatud osas labane tehing. Õnneks saab olukorda muuta, kui sa ise muutud.

 

Tegutse kohe. Oma lähisuhte muutmist ei ole mõtet edasi lükata. Väga tihti ei tasu inimestel enda ja partneri aega raisata selle peale, et lihtsalt oodata partneri dramaatilist muutust, kui ta sinuga halvasti käitub. Samuti pole mõtet istuda parema variandi ootuses suhtes, mille partner sulle pikal perioodil niikuinii midagi ei paku. Ei maksa unustada, et tõenäoliselt kõige olulisem, mida suhted meiega teevad, pole asjad või isegi mälestused, mida suhetest koguda saame, vaid see, milliseks suhte tulemusena muutume. Kui õpidki looma väikse tundelaenguga tehingu-laadseid suhteid, siis on pikal perioodil väga raske õnnelikuks saada.

 

Mingil müstilisel viisil toimib universaalne õiglus. Kui inimesed on oma suhetes teise inimese kesksed ning ei lähtu pidevast omakasust, siis jõuavad nad lihtsalt lõpuks paremate suheteni. Samuti toimib vastupidine. Irooniline on, et kasud ning õnn ei pruugi tulla sugugi samalt inimeselt, kellele algselt pühendutakse, vaid hoopis teisest suunast. Jõudes lähemale tingimusteta armastuseni oled sisult hea inimene, tajud seda ning tunned ennast igapäevaselt paremini.

 

 

Buduaarile Villult

 

PS! Kui tahad rohkem tundma õppida meeste mõttemaailma, siis kliki SIIA.