Keerulise iseloomuga ülemus

Vahel võib  tunduda, et sinu ülemus on niivõrd võimatu inimene, et sinu elu tema juhitavas firmas saab minna ainult halvemaks. Kuid mida keerulisem on sinu ülemuse olemus, seda rohkem on tal ilmselt ka nõrku kohti, mida annab väga hästi ära kasutada! Ja sinu elu muutubki lihtsamaks.

 
Vahel võib  tunduda, et sinu ülemus on niivõrd võimatu inimene, et sinu elu tema juhitavas firmas saab minna ainult halvemaks. Ta käitub kohutavalt, häirib sinu tööd ega aita sind seal, kus vaja. Ta peab end maailma nabaks või on vastupidi niivõrd ebakindel, et saa ei saa üldse aru, kuidas võis temasugusest saada juht. Kuid mida keerulisem on sinu ülemuse olemus, seda rohkem on tal ilmselt ka nõrku kohti, mida annab väga hästi ära kasutada! Ja sinu elu muutubki lihtsamaks.
 
 
Türannist ülemus
Ta ärritub kergesti, tihtipeale pole ta kuigi järjepidev. Tavaliselt alluvad solvuvad iga ta märkuse peale ja kardavad teda rohkem kui benji-hüpet.
 
Tema nõrk koht: ta ei saaks eksisteerida ilma oma kindlate lemmikuteta, keda ta teistele eeskujuks seab ja edutab. (Vastasel juhul mõtlevad kõik, et ta ei tea ise ka, mida alluvatelt tahab.) Lemmikute sekka pääsevad aga tavaliselt need, kes teda türanniks ei pea, teda ei karda ega solvu iga väikese asja pärast, vaid käivad ringi, pea püsti, enesekindlus silmis.
 
Otsustusvõimetu ülemus
Ta lükkab tihtipeale otsuste tegemist edasi, vahetades teemat või vastates küsimustele mõttetu ümmarguse jutuga – sest talle meeldib delegeerida vastutust teistele.
 
Tema nõrk koht: vaevalt, et teda ootab ees silmipimestav karjäär..Seega on sul võimalus temast ette jõuda. Ja selleks on vaja jätta endast hea mulje neile, kes sinu otsesest ja otsustusvõimetust ( ï