Miks mehed petavad?

Hiljutise uuringu sõnul reageerivad mehed seksuaalsetele ärritustele tugevamalt kui naised.

Hiljutise uuringu sõnul reageerivad mehed seksuaalsetele ärritustele tugevamalt kui naised.

Texase ülikooli teadlaste sõnul võivad mehed seetõttu naistest kergemini kiusatustele järgi anda ja kallimat petta.

Varasemates uuringutes on leitud, et mehed harrastavad naistest sagedamini kõrvalsuhteid. Nähtust on seletatud muuhulgas sellega, et naistel on tugevam enesedistsipliin. Texases läbiviidud uuringu sõnul on enesedistsipliin mõlemal sama hea ja tõenäolisemaks seletuseks on hoopis seksuaalsete ärritajate tugevus.

Uuring põhineb kahel erineval testil. Esimese testi eesmärk oli välja selgitada, kuidas erinevatest sugupooltest katsealused reageerisid seksuaalsetele kiusatustele. Teises uuriti aga enesedistsipliini.

Esimeses eksperimendis osales 218 inimest üle kogu Ameerika. Esiteks paluti neil meenutada ja kirjeldada vastassoost esinedajat, kes oli hõivatud või muul moel kättesaamatu. Seejärel paluti neil vastata küsitlusele, kus uuriti, kuidas nad reageerivad seksuaalsetele ärritajatele.

Kui mehed meenutasid oma seksuaalkäitumist, tundsid nad tugevamat erutust kui naised. Samuti andsid nad oma ihadele sagedamini järele,” sõnas uuringut läbiviinud psühholoog Natasha Tidwell.

Seevastu enesedistsipliini testivas uuringus ei ilmnenud meeste ja naiste vahel erinevusi. Uuringus osales 600 kolledžiõpilast, kellele näidati vastassoost inimeste fotosid. Neil tuli piltide põhjal valida potentsiaalseid partnereid. Osade fotode kohta öeldi, et partner on hea valik ja osade kohta, et halb. Tulemused näitasid, et nii mehed kui ka naised suutsid oma vastuseid vastavalt etteantud juhistele kontrollida.

Tidwelli sõnul viitavad testide tulemused sellele, et mehed annavad seksuaalsetele kiusatustele kergemini järele, sest nad reageerivad tugevamalt erootilistele ärritajatele. Kuid sugudevahelised erinevused ühtlustuvad, kui inimesed otsustavad end kontrolli all hoida.

Allikas: Science Daily

 

Anneli Allikas-Parv