Villu Parvet: armukolmnurga traagika

Villu Parvet: armukolmnurga traagika

Ei ole harvad suhted, milles üks mees või naine on kahe vahel. Sel juhul saab rääkida armukolmnurgast, mille lahendamine on suhte jätkumise ja tegelikult ka kõikide kolmnurga osapoolte jaoks kriitiliselt oluline. Vahel ei saa inimesed aru, mida armukolmnurgas istumine nendega teeb ning sellepärast tasubki sääraste küsimuste üle mõelda.

Ei ole harvad suhted, milles üks mees või naine on kahe vahel. Sel juhul saab rääkida armukolmnurgast, mille lahendamine on suhte jätkumise ja tegelikult ka kõikide kolmnurga osapoolte jaoks kriitiliselt oluline. Vahel ei saa inimesed aru, mida armukolmnurgas istumine nendega teeb ning sellepärast tasubki sääraste küsimuste üle mõelda.

 

Lihtsustatult on armukolmnurgas kolm inimest: esialgne armastatu, kahe vahel olev isik ja teine armastatu. Vahel oleks paslik kasutada konkreetsemaid nimesid: kannataja, petja ja armuke, kuid vaatame neid asju võimalikult erapooletult. Võib tunduda kummaline, aga näiteks on mitu meest tunnistanud siiralt, et tunnevad armastust kahe naise vastu korraga. Vahel esineb seda ka naiste puhul. Armukolmnurga iga osapool on tegelikult kannataja ning selle mõistmiseks ongi kasulik neid vaadata eraldi läbi tüüpilise näite. Alljärgnevalt on kirjeldatud olukorda, kus mehel on tekkinud lisasuhe.

 

Kahe vahel olev mees. Suhtes olemine mõlema naisega ning iseenda veenda püüdmine selles, et see on normaalne ning mõistetav, on traagiline illusioon. Lisaks sellele, et see kulutab mitmekordselt rohkem aega, energiat ja raha, mõjutab see väga suurel määral ka mehe psühholoogiat. Mida pikemalt jätkub säärane suhe, seda võikamalt karistab mees nii oma püsisuhtes olevat naist kui ka armukest, kuigi ta seda ise alati koheselt tunnistada ei taha. Samuti muutub mehe identiteet ning ta tunnetab pidevalt, et temast on saanud valetaja. Just see ebaõigluse ja valetaja loomusega seotud tunne kandub edasi ning hakkab mõjutama ka mehe teisi eluvaldkondi. 

Valdavalt iseloomustab sääraseid mehi ka võimetus langetada resoluutseid otsuseid. Iga otsus, näiteks ühe töökoha, elukoha, naise vms eelistamine teistele, sisaldab endas ju ka loobumist kõikidest muudest variantidest. Seetõttu võib öelda, et armukolmnurgas olev mees ei ole otsustuskindel ning ka see hakkab suurel määral tema identiteeti kujundama. Võib olla hetki, mil mees mõtleb, et on mõlema naise jaoks olemas. Ometi on see enamasti enese veenmisest tekkinud ajutine fantaasia, sest sisimas tunneb mees reeglina hirmu olukorra perspektiivtituse ees. Säärased olukorras olevad mehed on tegelikult ebaküpsed ning argpükslikud.

 

Mida peaks mees tegema? Mees peab lõpetama lapsemeelse käitumise ja saama meheks. Esiteks tuleb koheselt lõpetada valetamine, sest sisuliselt ei saa eksisteerida (vähemalt meie ühiskonnas) armukolmnurka, milles kahe vahel olev isik oleks lõpuni aus. Tuleb lõpetada igasugune tõe moonutamine ja varjamine. Teiseks tuleb lihtsalt langetada resoluutne ja lõplik otsus – kas tahetakse esimest naist, teist naist või loobutakse üldse. Kolmandaks tuleb tegutseda ja koheselt. Iga järgnev päev, kuu või isegi aasta kahe vahel olemist süvendab veelgi sisemist kurnatust ning tekitab lisastressi.

 

Esimene armastatu. Esimene armastatu kannatab tavaliselt kõige rohkem, sest on ikkagi ka ise arvestatavalt suhtesse panustanud. Võib-olla, et ta on teinud suhte jooksul vigu, mis on suunanud meest nii käituma. Ometi on vigade tegemine inimlik ning ka eksimuste korral ei vääri esialgne armastatu reeglina sellist olukorda. Väga vähe on põhjusi, miks peaks välja kannatama meest, kes kahe naise vahel tõmbleb.

Sarnaselt mehele, hakkab ka esimese naise puhul säärane olukord väga suurel määral mõjutama tema identiteeti ehk arvamust iseendast. Olukorra väljakannatamiseks tuleb ju seda aktiivselt oma peas normaliseerida ning selle läbi enesele valetada. Sisuliselt hakkab toimuma pidev eneseväärikuse kadumine ning enesehinnangu langemine. Kui halb peab siis naine enda meelest olema, et ta tunnistaks endale väärivat ainult osa kahe vahel olevast mehest? Reeglina on säärane kannataja rollis olev naine väga kurb ning ei taha samuti tunnistada enesele olukorra täit tõsidust.

 

Mida siis teha? Esmalt tasub selgeks teha faktid. Ei ole mitte midagi halba selles, kui naine julgelt ning resoluutselt armukolmnurgas oleva teise naisega ühendust võtab. Säärase tõmblemise lõpetamine on teatavasti kõikide osapoolte huvides ning seetõttu ei olegi mõtet aega raisata. Esimeseks sammuks ongi teise naisega kontakteerumine. Reeglina on armukese rollis olev naine samuti suhtlemisest huvitatud, sest tegelikult on kannatajaks ka tema. Seejärel tasub võimalikult kiiresti selgeks teha tegelikud faktid ning lihtsalt vaadata otsa sellele, mida mees on kummalegi naisele öelnud või kirjutanud. Tihti ilmneb juba siit, et mees on sunnitud olnud valetama nii naisele kui ka armukesele. Kolmandaks – kui tõesti mõlemad naised siiski veel säärast meest tahavad – tuleb panna mees sisulise valiku ette.

 

Teine armastatu. Enamasti loob ka tema oma peas väga palju illusioone, sest tunnetab teadvustamatult seda, mis rollis ta tegelikult on. Valdavalt on ebatõenäoline, et ka tema eneseväärikus kannatada ei saa. Reeglina ta mõistab, et pole suutnud olla naisena nii väärikas ja piisavalt atraktiivne, et mees oma senise suhte lõpetakse. Seetõttu valibki ka tema teadvustamatult uskuda valesid ning moonutatud tõdesid, mida mees talle räägib.

Üldiselt on sääraste naiste puhul väga raske rääkida ka läbinisti siirast armastusest, eriti kui armukolmnurgas ollakse juba pikemat aega. Õigemini võib tunne tunduda ehe hetkeni, kui mees tõesti peaks esimese naise juurest ära tulema ning alustama täisväärtuslikku suhet endise armukesega. Kui armukolmnurk on kestnud pikemat aega, on säärane suhe paljuski ette hukule määratud. Naine teab sisuliselt pidevalt, et mees on valetaja ning teadvustamatult tajub ka ohtu sattuda ise olukorda, milles oli kunagi esimene naine.

 

Mida oleks siis kasulik teha? Loomulikult ei tule hetkekski kõhelda, et välja selgitada faktid. Tasub lõpetada oletamine ning saada aru, et muidu tugeva ning südamlikuna näida võiv mees on säärases olukorras lihtsalt väike laps, keda on vaja ise aidata. Mehe jama uskumise asemel tasub ühendust võtta naisega ning kõrvutada mehe versioone. Teiseks tasub tõsiselt kaaluda, kas sellist meest üldse soovitakse, sest olgem ausad – tegelikkuses ei ole mees pidanud armukese rollis olevat naist just eriti oluliseks ja vääriliseks. Kolmandaks tasub samuti alla neelata hirm ning võimalik valu ning nõuda, et mees otsustaks ära, mida ta tahab.

 

Eelnevas on korduvalt mainitud, et valiku peab tegema mees. Täpsustuseks tuleb öelda, et valiku saavad ju teha kõik armukolmnurga osapooled. Samuti on säärase mürgitava ning iga osapoole identiteedile kahjuliku olukorra jätkuda laskmine sisemine valik. Kokkuvõttes tuleb näha asju sellistena, nagu need on ning mõelda piisavalt iseendale. Keegi ei ole väärt, et raisata oma aega inimestele, kes sinust vaid osaliselt hoolivad, või muutuda protsessi käigus alaväärseks. Pigem tasub korraks valu kannatada ja leida keegi, kes inimest tegelikult austab ning piisavalt motiveerib, et saavutataks täielik pühendumine.

Buduaarile Villult
PS! Kui see lugu oli huvitav või õpetlik, siis loe kindlasti ka Villu Parveti raamatut “Seks, vein ja kutsikad”.