NÕUANDEID, kuidas suhtes lõpetada võimuvõitlus

Paar hoiab käest kinni. Illustratiivne pilt
Illustratiivne pilt — FOTO: 123RF.com

Riidude korral on võimuvõitlus tavaline. Tüli tekib selle üle, kellel on õigus, kellel mitte ja kelle mure see on. Gay Hendricks ja Kathlyn Hendricks kirjutavad oma raamatus „Teadlik armastus“, et kaasvastutavas suhtes ei ole võimuvõitlust, sest kumbki pool võtab konfliktitekitamise eest sajaprotsendilise vastutuse. Võimuvõitluse lahendamiseks pole muid häid lahendusi, kui neist loobuda.

Võimuvõitluse lahendamiseks võib:

  • leppida kokku, et üks osapool eksib ja teisel on õigus;
  • leppida kokku, et mõlemad eksivad;
  • leppida kokku, et mõlemal on õigus;
  • võimuvõitluse lõpetada ja leida selgem suhtlemisviis.

Autorid nendivad, et kolm esimest strateegiat pole pikas perspektiivis kasutamiskõlbulikud, sest see, kas kellelgi on õigus või pole, kuulub võimuvõitluse valda. Võimuvõitluse saab lõpetada ainult siis, kui mõlemad osalised võtavad olukorra tekke eest täieliku vastutuse. Kumbki osapool nõustub probleemi allikaid iseendas uurima.

„Pidage meeles, kaasvastutav suhe algab, kui mõlemad on valmis nägema endas selle põhjust, mis nendega juhtub,“ rõhutavad Hendricksid.

Näide paarist, kes pidas võimuvõitlust, mis kuhugi välja ei viinud

Autorid toovad raamatus näite paarist, kes pidas mitu kuud võimuvõitlust, mis kuhugi välja ei viinud, aga lahendas siis tüli, kasutamata ühtki kolmest esimesest eelpool kirjeldatud strateegiast.

Lou ja Cindy olid olnud koos kolm aastat, mille vältel olid nad enda sõnul „118 korda“ ikka ja jälle samasse võimuvõitlusse jõudnud. Teemaks oli Cindy poeg Brian. Kui Lou ja Brian kokku said, oli Brian parasjagu mässumeelne teismeline. Lou ja Brian olid teineteisele esimesest kohtumisest vastumeelt olnud ja nende suhted polnud paranenud.

Lou ja Cindy vahel arenes võimuvõitlus nii, et Lou vihastas millegi peale, mida Brian tegi, ja kritiseeris Cindyt viletsate vanemlike oskuste pärast. Cindy kaitses ennast, ajades süü harilikult Briani bioloogilise isa kaela, ja tüli eskaleerus.

Probleem seisnes selles, kuidas nad alati probleemi lahendasid. Pärast paaripäevast tülitsemist andis Cindy alla ja nõustus, et Loul on õigus. Ta süüdistas Briani probleemides ennast ja ütles Loule, et soovib, et poleks Brianit kunagi sünnitanud. Teiste sõnadega, nad valisid eeltoodud loetelust esimese lahenduse: leppige kokku, et ühel inimesel on õigus ja teisel pole.

See rahuldas Loud ajutiselt, aga kestis ainult seni, kui Brian jälle midagi untsu ajas. Probleemi lahendamiseks läks vaja kaht pöördelist teadmist. Kui Hendricksid alguses Lou ja Cindyga töötasime, küsisid nad neilt, kas nad tahavad probleemi lahendada. Nad jäid kiiresti nõusse, aga veel kiiremini tõid välja, et probleemil pole nendega midagi tegemist, kõik on täielikult Briani süü. Autorid küsisid, kas nad on valmis lahendama probleemi nii, et see pole mitte kellegi süü. Nad nõustusid, võttes teadmiseks, et kasutasid Brianit oma ülempiiri probleemina. Alati, kui nad olid jõudnud läheduse ülempiirini, rikkusid nad selle, hakates Brianit kritiseerima.

Brianile sai alati loota, ta andis alati midagi, millele keskenduda. Teiseks pidid nad õppima probleemi eest sajaprotsendiliselt vastutust võtma. Kui Lou vaatas probleemi allikat endas, nägi ta, et Brian sarnanes talle enesele teismelisena.

Ta mängis Brianiga uuesti läbi suhet oma isaga. Selle avastamine šokeeris teda, sest ta oli oma teismeliseaastaid alati oma elu kõige hullemaks ajaks pidanud. „Miks ma peaksin seda kordama?“ küsis ta. „Et see täielikult lahendada,“ vastasid Hendricksid. Selle teadvustamine viis ta täiesti teistsuguse suhteni Brianiga ja taastas viimaks suhtlemise oma isaga. Brian reageeris Lou suhtumise muutusele uuel viisil. Ta loobus mossis kaitsekäitumisest ja kujunema hakkas lähedasem suhe.

„Seepärast ütlemegi, et inimesed ei ole liimist lahti neil põhjustel, mis nad arvavad. Kui oleksime Loule meie juurde tulles öelnud, et ta saab Briani käitumist parandada ennast muutes, oleks ta naerdes minema läinud,“ selgitavad autorid.

Cindy mõistis, et enese süüdistamine selles, kuidas ta Brianit oli kasvatanud, ei lasknud tal tõhusaid samme astuda. Ta mõistis, et õigupoolest ootaski ta, et Brian oleks probleemiks, sest see vastas tema puudulikule suhtele oma eksabikaasaga. Kuni Brian halvasti käitus, oli Cindyl võimalik oma viha poja isa peale välja valada ja hea põhjus rakendada oma „ma ju ütlesin sulle“ automaatkäitumist.

Selle kõige hinnaks oli see, et ta ei saanud nautida olevikku ega perest rõõmu tunda. Cindy otsustas süütunde asemel tegutseda. Ta võttis Briani isaga ühendust ning pidas tema ja Brianiga maha pikad jutuajamised. Ta vabastas Briani oma ootuste täitmiseks vajadusest kõik vussi keerata. Cindy tegutsemine aitas Briani käitumist teiseski suhtes parandada. Ta saatis Briani koolinõustaja juurde ja pani kodus korra paika. Väga julgustav oli näha, kui kiiresti kõik liikuma hakkas, kui Lou ja Cindy kaasvastutuse võtsid.