7 ASJA, mis eristavad head suhet halvast

Miks mõned suhted kukuvad nagu kaardimaja kokku ning teised on tugevad kui kalju? Psühholoogiaalased teadlased on aastakümnete jooksul üritanud välja selgitada hea suhte valemit. Nad on leidnud mõningaid asju, mida üheskoos end hästi tundvad paarid teevad ning oskavad.

1. Iseseisvus

Suhtes on keeruline toime tulla, kui enesehinnang pole just kõige tugevam. Kes ma olen? Milline ma olen? Kas ma olen väärtuslik? Kuidas mind kohelda võib? Kui oma isiksus ei ole tugev, üritatakse enda enesehinnangut kaaslase arvelt tõsta: “Ma pean olema hea, sest kuidas muidu ma endale nii eduka ja lõbusa kaaslase saanud olen?”. Selline suhe on nagu kaardimaja – ebakindel ja nõrgale alusele ehitatud. Suhtes on lihtsam olla avatud, usaldav ja tugev, kui lepid iseendaga nii, nagu sa oled ja tead oma nõrku ning tugevaid külgi.

2. Ühtekuuluvus

Suhe ei saa olla hea, kui paaril pole ühtekuuluvustunnet. Tugevas suhtes on mõlemal omad tunded. Kuigi tunded kanduvad mingil määral teisele üle, oskab tugev täiskasvanud inimene tõmmata piiri enda ja kaaslase tunnete vahele. Oleme sõltumatud, kuid oleme koos ja toetame teineteist. Kumbki ei arva, et partner kuulub talle.

3. Avatus ja üksteise hindamine

Enamikus suhetes peaks omavaheline kommunikatsioon olema positiivne. Negatiivne ja solvav kõnetoon sööb suhet. Tugevas suhtes ei tehta üksteist maha, vaid toetatakse üksteist. Heas suhtes on ruumi kasvamiseks. Kas annad endale õiguse öelda ja teha seda, mida tahad, või kannad vastutust, kuidas sa kaaslast kohtled? Kas saate omavahel avatult, ausalt ja otsekoheselt rääkida? 

4. Enda heaolu

Suhe on palju tugevam, kui mõlemad kannavad hoolt enda füüsilise ja vaimse tugevuse eest – ka selle eest, et on piisavalt energiat seksiks ja vaba aja nautimiseks. Ära lase tööl ja lastel endast viimast võtta. Kui oled väsinud, palu lähedaste abi.

5. Oskus tugevdada omavahelist sidet

Suhe peaks olema nagu turvaline sadam, kus tunned ennast avatult, julged näidata oma tundeid ja ka vaielda, kartmata hukkamõistu ja hülgamist. Omavaheline side tugevneb väikeste igapevaste tähelepanuavalduste, kiindumuse ja toetavate sõnadega.

6. Soov rahuldada teise nõudmisi

Tugevas suhtes oskavad mõlemad kompromisse teha ning oma vajadusi muuta. Alati ei pea ühel poolel õigus olema. Kas oskad võrdselt oma kallima meeleheaks asju teha? Kas aitad, kui teine palub sinu nõu ja abi? Kas mõlemal on vabadus ja õigus ka oma elu elada ja nautida? 

7. Armastamise oskus

Pole sugugi iseenesestmõistetav, et kõik inimesed oskavad armastada. Armastamise oskust õpitakse lapsepõlves. Kui lapsepõlv on olnud ühel või teisel viisil tunnetevaene, võib armastuse tundmine ja selle väljanäitamine olla üllatavalt raske. Õpi armastusega sinasõber olema ja väärtusta seda kui olulist elujõudu. Armastamise oskust võib õppida terve elu vältel. 

 

allikas: Women’s Health