Miks tunduvad inimesed purjus olles kaunimana?

Miks tunduvad inimesed purjus olles kaunimana?

Kummaline: mida hilisemaks õhtu baaris läheb, seda kaunimaid naisi ja nägusamaid mehi seal tundub olevat. Nüüd teame, miks see sedasi on, vahendab Iltalehti.

Kummaline: mida hilisemaks õhtu baaris läheb, seda kaunimaid naisi ja nägusamaid mehi seal tundub olevat. Nüüd teame, miks see sedasi on, vahendab Iltalehti.

Inimesed peavad sümmeetrilist nägu atraktiivseks. See on üks peamisi tegureid, mida alateadlikult nägu hinnates jälgime. Ka varasemates uuringutes on seda korduvalt tõestatud.

Nüüd otsustasid teadlased katsetada, kas alkoholi tarvitamine mõjutab meie suutlikkust avastada sümmeetrilist nägu. Et seda kindlaks teha, töötasid teadlased välja testi, milles üliõpilastele näidati näopilte. Testid viidi läbi üliõpilasküla baarides, kus õpilased oma õhtuid veetsid. Uuritavad üliõpilased pandi puhuma ja liigitati kas purjus olevaks või kaineks. Seejärel näidati neile pilte.

Üliõpilastele näidati 20 pilti, milles igaühes oli 2 nägu – üks täiesti sümmeetriline ja teine mitte. Osalejatel paluti selgitada kumb nägu on nende meelest atraktiivsem. Seejärel näidati neile veel 20 näopilti ning testitavad pidid ütlema kas nägu on sümmeetriline või mitte.

Kained üliõpilased eelistasid selgelt rohkem sümmeetrilist nägu kui alkoholi tarbinud õpilased. Ka üksikutest piltidest real tuvastasid nad paremini sümmeetrilist nägu.

Uurimusest selgus, et antud juhul mõjutab alkohol mehi vähem kui naisi. Teadlaste arvates võib põhjus peituda selles, et mehed reageerivad visuaalsetele ärritajatele tugevamalt kui naised.

 

Anneli Allikas-Parv