Uuring: miks paarid tülitsevad?

Kõikidel paaridel on erimeelsusi. Hiljuti Ameerikas läbiviidud uuringu kohaselt toidab vaidlusi peamiselt kaks probleemi, vahendab Iltalehti.

Kõikidel paaridel on erimeelsusi. Hiljuti Ameerikas läbiviidud uuringu kohaselt toidab vaidlusi peamiselt kaks probleemi, vahendab Iltalehti.

Esimeseks probleemiks on tajutav oht; tunne, et partner on vaenulik, liialt kontrolliv, kritiseerib liiga palju või süüdistab kõiges oma kaaslast. Teiseks probleemiks on tajutav mahajätmine. Sinna alla kuulub tunne, et partner ei panusta piisavalt suhtesse või näitab, et ei ole tegelikult pühendunud.

”Tajutava mahajätmise puhul võib kõige paremini ära leppida andeks palumise ja andestamisega,” ütles professor Keith Sanford Baylori ülikoolist.

Tajutava ohu tundmisel aitab, kui partner hindab ja austab oma kaasat ning vähendab vaenulikku suhtumist. ”Tajutav mahajätmine ja tajutav oht on kaks põhilist probleemi ning väga olulised sealhulgas, sest nende ilmnemist saab mõõta usaldusväärsel viisil. Lisaks on nad üksteisest selgesti eristatavad ja paljud paarid tunnevad neid tundeid konflikti ajal,” lisas professor.

Sanford koostas uuringu tarbeks küsimustiku, mille eesmärk oli välja selgitada, mida paarid tüli ajal kogevad.

Uuringu esimeses etapis paluti 1224 abielupaaril rääkida mõnest konkreetsest riiust ning 57 sõnaga kirjeldada ennast ja oma partnerit tüli ajal.

Teises etapis andis 2315 abielupaari aru konkreetse vaidluse ajal valitsevatest tunnetest, kasutades selleks algse küsimustiku väiksemat versiooni ja teistsugust skaalat.

Sanfordi sõnade kohaselt võib vaidluse aluseks olevaid probleeme hinnates anda olulist teavet selle kohta, kuidas inimene konflikti tõlgendab.

 

Anneli Allikas-Parv