Keha ja vaim uudised

toob teieni 24-7fitness

LASTE SAAMINE MÕJUTAB naise tervist väga ootamatul viisil

USAs läbi viidud uuringu kohaselt on sünnitanud naiste telomeerid oluliselt lühemad kui samavanustel mittesünnitanud naistel. Kromosoomide otstes olevate telomeeride lühenemine on seotud vananemisega. Uuring avaldati ajakirjas Human Reproduction.

Uuringu sõnul oli sünnitanute ja mittesünnitanute naiste telomeerides vahe, mis ajaliselt tähendab umbes 11 aastat mittesünnitanud naiste kasuks ehk siis sünnitanud naised vananevad oluliselt kiiremini. 

Uuringu kohaselt mängib rolli ka sünnituste arv. Mida rohkem lapsi, seda lühemad on ema telomeerid. Põhjused või seosed pole veel teada, sest teadlaste sõnul võib neid olla mitmeid.

On võimalik, et sünnitamine mingil viisil tõepoolest lühendab telomeere või sünnitavad just nimelt lühikeste telomeeridega naised. Uuringus osalenud naised olid vanuses 20-44 eluaastat ja neid oli kokku 2000.

Ka teadlased ise üllatusid tulemustest. 

Keha ja vaim uudised

toob teieni 24-7fitness