Reklaam sulgub sekundi pärast

USKLIKES PEREKONDADES kasvanud lapsed on sadistlikumad ja isekamad

Hiljuti Chicago ülikooli pooli poolt läbi viidud uuringus uuriti, millistes peredes kasvanud lapsed on altruistlikumad - kas usklikes peredes kasvanud või peredes, kus kindel religioosne vaade puudub. Uuring oli väga põnev ja selle tulemused olid üllatavad. 

Hiljuti Chicago ülikoolis läbi viidud uuringus uuriti, millistes peredes kasvanud lapsed on altruistlikumad - kas usklikes peredes või peredes, kus kindel religioosne vaade puudub. Uuring oli väga põnev ja selle tulemused olid üllatavad. 

Uuringus osales kokku 1170 last, kes pandi ühte väga huvitavat mängu mängima. Igale lapsele anti kolmkümmend kleepsu ja paluti nende hulgast välja valida kümme kõige meelepärasemat. Lastele öeldi, et soovi korral võivad nad ka ise endale meeldivate kleepsude arvu valida ja tagastatavate kleepsude arv ei pea kindlasti kakskümmend olema. Seega võisid lapsed ise valida, kas jagavad teistega kõiki kleepse või siis ei jaga ühtegi. 

Tähtsa otsuse langetamiseks jäeti iga laps omapäi ja neid ei survestatud kuidagi uuringu läbiviijate poolt. 

Korraldatud eksperimendist järelduste tegemiseks vaadati, mitu kleepsu iga laps endale võttis. Selgus, et religioossete perede lapsed olid palju isekamad ja võtsid endale tunduvalt rohkem kleepse kui ülejäänud lapsed.

Lisaks tehti veel teine katse, mille käigus näidati lastele videoid, kus esines kiusamist. Neilt küsiti, kui õelad kiusajad nende arvates olid ja milline peaks laste meelest olema karistus. Selgus, et usklikud lapsed tahtsid kiusajaid tunduvalt karmimalt karistada kui ülejäänud lapsed. Sellest järeldati, et usklikud lapsed on ka tunduvalt sadistlikumad kui religioonivabas keskkonnas kasvanud lapsed. 

rebelcircus.com