Milline on tõeline sõber?

Milline on tõeline sõber?

Teadlased vaatlesid lähemalt naistevahelise sõpruse fenomeni ja kirjutasid oma järeldustest ühes mõjukaimas teaduslikus ajakirjas – Science.

Teadlased vaatlesid lähemalt naistevahelise sõpruse fenomeni ja kirjutasid oma järeldustest ühes mõjukaimas teaduslikus ajakirjas – Science.

Uuringus osalesid naised vanuses 25 kuni 35 eluaastat. Teadlased avastasid, et rohkem kui 70% naistest arvasid, et tõeline sõprus on siis, kui saab ennast sõbra seltsis iseendana tunda.

Naised arvasid ka, et tõeline sõber on see, kellele saab loota (36% küsitlenutest) ja kellele ei pea selgitama oma käitumise põhjuseid (24% vastanutest). Edasise uuringu käigus selgus, et naised eelistavad sõpradeks enda eakaaslasi ning pikaajalisi sõprussuhteid. Pikaajalisus varieerus 10-21 aasta vahel, sõltuvalt vastajate vanuserühmast.

Ligi 30% naistest on loonud oma sõprussuhted tööl, 40% koolis ja 32% ülikoolis. Küsimusele, et mis on sõpruse reeglite aluseks, vastas enamik naistest, et oluline on teineteist emotsionaalselt halbadel aegadel toetada ning mitte kunagi külge lüüa sõbra partnerile.

 

Anneli Allikas