RIKKAD MEHED on voodis paremad!

61 kommentaar
RIKKAD MEHED on voodis paremad!

Kõiketeadvad füsioloogid on teinud järjekordse avastuse naise orgasmi kohta. Nimelt väidavad Inglismaa Newcastle ülikooli teadlased, et mida rikkam on mees, seda sagedamini saab naine orgasmi.

Kõiketeadvad füsioloogid on teinud järjekordse avastuse naise orgasmi kohta. Nimelt väidavad Inglismaa Newcastle ülikooli teadlased, et mida rikkam on mees, seda sagedamini saab naine orgasmi.

Dr. Thomas Pollet seletab sellist omavahelist seost evolutsioonilise mugandumise teooriaga. Teooria järgi on nii naised kui ka mehed geneetiliselt programeeritud ära kasutama teineteise parimaid omadusi, et kindlustada oma lastele võimalikult hea keskkond.

Teadlased tõestasid oma väidet rahakoti paksuse ja orgasmi omavahelise seosega ka  elanike küsitlusega. Nimelt küsitles Hiina Tervise- ja Perekeskus 5000 inimest, pärides neilt tulude ja seksuaalelu kohta. Uurimus ise tugineb suuremalt jaolt 1534 naise ja nende meespartnerite vastustele. Tulemused näitasid, et 121 naist koges orgasmi alati, 408 peaaegu alati, 762 harva ja 243 naist pole iial orgasmi saanud. Samasugused uuringud sarnaste tulemustega viidi läbi ka Saksamaal ning Ameerikas.

Lisaks viitavad teadlased Playboy impeeriumi loojale Hugh Hefnerile, kellel oma 80.eluaasta juures on siiani 60 aastat nooremad tüdruksõbrad ja nüüdsele Ameerika presidendile Donald Trumpile, kelle naised muutuvad ühe nooremaks kui Donald ise saab aina rikkamaks. Kuid nendel lugudel tundub kulisside taga olevat teistsugune seos.

Mida arvad Sina? Kas rikkamad mehed on voodis paremad või mitte?

Allikas: www.geniusbeauty.com