Reklaam sulgub sekundi pärast

TURVALISE INTERNETI PÄEV: Postita targalt!

Sellel aastal tähistatakse turvalise interneti päeva 7. veebruaril. Sellest järgnevatel päevadel ja nädalatel toimub mitmeid teemaga seotud tegevusi ning igati kohane on rääkida veidi sellest, mida lasteabitelefon 116111 oma töös interneti teemadega puutudes kokku kogeb. 

Sellel aastal tähistatakse turvalise interneti päeva 7. veebruaril. Sellest järgnevatel päevadel ja nädalatel toimub mitmeid teemaga seotud tegevusi ning igati kohane on rääkida veidi sellest, mida lasteabitelefon 116111 oma töös internetiteemadega kokku puutudes kogeb. 

Uue meedia kasutamine annab tohutud võimalused erinevateks suhtlusviisideks, samas ka võimaluse olla haavatum. Mida lasteabitelefoni 116111 töös märganud oleme, on see, et lapsevanemad ei taju ohte ja vahest ka sobilikkuse piiri „mida jagada kogu maailmaga“. Ühed väga aktiivsed internetikasutajad ja selles meediumis kajastajad on noored vanemad. Nende rõõmuks ja uhkuseks on pidevalt anda väga detailset ülevaadet selle kohta, millega nad parasjagu tegelevad, kus asuvad, milliseid emotsioone kogevad. Muuhulgas lisatakse sinna juurde ka pilte teistest pereliikmetest. Tihti on nendeks väikelapsed, kusjuures paljudel piltidel on last kujutatud paljastatud kehaga. See kõik on väga avalik ning põhimõtteliselt kättesaadav igaühele. Vaevalt vanemad väga tihti küsivad, eriti väikelaste käest, kas lapsed tahavad olla nendes postitustes, piltidel, videotes, olles kõigile nähtavad. Kord internetti postitatu jääb sinna alles ning seega omavad praegused väikelapsed juba enne isiklikku meediavahendite kasutamist digitaalset jalajälge. Seda „tänu” oma vanematele. Kas praegused vannitamised, potilkäimised, pudrused hommikusöögid teevad tulevase teismelise õnnelikuks, kui kunagi riputatud postitusi avastavad tema eakaaslased ja postitatu hakkab elama korraga uut elu virtuaalmaailmas? Ka lastel on oma privaatsus, mida tuleb austada ja millega tuleb arvestada. Eeskätt peaksid ja saavadki seda privaatsust kaitsta lapsevanemad ise.

Vanemate käitumine on eeskujuks lastele, sama kehtib ka internetikäitumisele. Oluline on jälgida, mida ja kuidas lapsevanem netis teeb ning kasutab. Samuti tuleks korrata interneti kasutamise reegleid, sest sellega antakse lastele arusaam, mida uut meediat kasutades teha võib ning mida mitte. Noored ja teismelised, kes on internetis väga aktiivsed, peavad aduma ja teadma, et postitatu salvestub sinna ning ainult enda profiililt postituse kustutamine ei kaota seda veebist. Ohukohtadeks on enda asukohast pidev avalik teadaandmine. Samuti tihe piltide postitamine valimatutest situatsioonidest, üritustest ja poosidest. See kõik loob paratamatult avaliku kuvandi noorest ning seda võivad näha ka õpetajad, vanemad, tulevased tööandjad. Ka siin tuleb arvestada ja austada teiste privaatsust ning valimatult sõprade, tuttavate täägimine postitusse võib tekitada palju pahameelt. 

Seega on oluline mõelda, mida ja kuidas internetis kajastada – POSTITA TARGALT!

Mari-Liis Mänd
Lasteabitelefon 116111