Reklaam sulgub sekundi pärast

NIPINURK: TUNTUD TERAPEUDI Hellsteni kümme eluõpetust

Monika Kuzmina

123rf.com

Tuntud terapeudi Tommy Hellsteni peateos “Saad kõik, millest loobud” analüüsib isiksuse sisemist arengut. Autor ütleb, et ilma armastuseta ei kujune isiksusi; ebakindlusest vabanevad vaid need, kes kindlustunnet ei osti; mida vähem teed, seda enam saadad korda – kui me mõistame elu peamisi paradokse ja rakendame neis peituvat tarkust, oleme suutelised arenema, muutuma ja oma elu eesmärke täitma.

Avaldame Hellsteni 10 mõtlemapanevat eluõpetust. 1. Elu on elamiseks, mitte mõistmiseks. Kõigepealt tuleb elada, alles siis võib üritada kogetut mõtestada. Elus ei ole kindlustatud punkte – enda määrimine, hoopide ja haavade saamine kuuluvad asja juurde. Ainult sel teel on võimalik kogeda rõõmu, võidu magusust ja uue sündi. 2. Mõistmine tekib vaikuses. Teekond mõistmise juurde kulgeb läbi vaikuse ja peatumise. Teekonnale pääseb vaid see, kes seisatub. 3. Tõeline tugevus sünnib nõrkuses. Inimene on tõeline ja tõene siis, kui ta nõrkus välja paistab. Tõeline tugevus saab sündida siis, kui ollakse oma nõrkusega kooskõlas. Jõud peitub oma jõuetuse tunnistamises. 4. Kuulates inimene õpib. Alandlik inimene kuulab rohkem kui räägib. Seepärast ta ka õpib uhke inimesega võrreldes rohkem. Uhke soovib rutakalt teisi veenda, kuivõrd võrratu ta on, seepärast pole tal aeg kedagi kuulata. Et ta ei kuula, ei ole ta ka avatud teistsuguste, uute vaatenurkade jaoks. Alandlikul inimesel pole tarvis sisendada kaaslastele oma suurepärasust, sest ta teab hästi, kes ta on. Sellepärast on tal aega kaaslasi kuulata. Kuulates inimene õpib ning avastab uut elu. 5. Julgus on tegutsemine hirmust hoolimata. Sageli arvatakse, et julgus on hirmu puudumine. Julgus on aga see, kui tegutsetakse hirmust hoolimata. Julgus on omadus, mida vajatakse just sellepärast, et on hirm. Julgus on hirmu kaaslane või tema vastujõud. Julgus on hirmust tulenev positiivne tegutsemisjuhend. 6. Kiirus tekib valedest valikutest. Kiire tekib siis, kui tehakse valesid valikuid. Kiire ei teki iseenesest, see olukord luuakse. Kiire on vaid seal, kus tahetakse, et oleks kiire. 7. Kurjus peidab ennast headuse maski taha. Maailma suurim kurjus on see, mis peidab end headuse maski taha. Tegelikult igasugune kurjus haarab headuse maski järele, enne kui tegutsema hakkab. Solvatakse kaasinimest, sest „tahetakse talle vaid head“. Lapse löömine on tema „kasvatamine“. Teise inimese hukkamõistmine on „heasoovlik nõuanne“. Hitlergi teostas miljoneid juute tappes „rassilist puhastust“. 8. Loobu võimu taotlemisest. Kes soovib võimu, peab loobuma võimu taotlemisest ja võtma enesele vastutuse. Vastutuse võtmine tähendab astumist kellegi teenistusse, olgu siis lapsevanemana või poliitikuna. Võim tuleb selle juurde, kes loobub tema jahtimisest, ning hakkab tegema seda, mida peab sisimas õigeks. 9. Elus ei saa üksi hakkama. Kui vabanetakse illusioonist, nagu piisaks inimesele vaid temast endast, vabanetakse armastama. Armastus on sügav tunnistus sõltumisest. See tähendab mõistmist, et elus lihtsalt ei saa üksi hakkama. Ei ole võimalik leida oma tõelist identiteeti, kui kõigepealt ei kaotata ära mittesõltumist ja ainult enesele lootmist. Niimoodi viib enese kaotamine enese leidmiseni. Eneseleidmine on armastusidentiteedi leidmine. Armastusidentiteet sünnib armastavas sõltuvuses teistest inimestest. See on tõeline vabadus, sest tõeline vabadus tähendab sisemist vabadust. Sisemine vabadus on olla see, kes sa sisimas tegelikult oled. Tõelise identiteedi saavutamine teeb võimalikuks tõelise vabanemise ehk niisuguse elamisviisi, mida juhivad sügaval sisimas asuvad tõde ja armastus. 10. Ela sisukat elu. Kui elust kaob sisu, sünnib tühjus. Tühjuse kompenseerimiseks üritatakse saavutada head elu, kogudes pealtnäha rikkalikku varandust. Arvatakse, et mida rohkem asju, seda parem. Sisuka elu puudumist ei saa kompenseerida välise küllusega. Kui tahetakse head elu, tuleb elada sisukat elu. Sisukas elu seostub seesmiste väärtustega. Sügavamate väärtustega elu puudumist ei saa kompenseerida väliste dekoratsioonidega. Rikkaks saad siis, kui leiad üles oma sisemised rikkused. Tõeline edu on alati sisemine edu. Sisemine edu tähendab, et inimene elab oma elu, omal moel.