SELGUS MAJAS: põhikooli ja gümnaasiumi eksamitega tehakse sel aastal nii

Pilt: Shutterstock

Buduaar

Peaminister Jüri Ratas andis teada, millisele otsusele jõuti.

Nimelt selgub, et üldjuhul käesoleval aastal põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel seniseid kohustuslikke eksameid ei toimu.

Facebooki keskkonda tehtud postituses annab Ratas teada järgnevalt:

Otsustasime, kuidas saavad noored tänavu ja järgmisel aastal kooli lõpetada.

Nimelt sellel aastal:
– Üldjuhul põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel seniseid kohustuslikke eksameid ei toimu;
– Põhikooli õpilased saavad kooli lõpetada aastahinnete alusel;
– Gümnaasiumi õpilastel on võimalik:
• sooritada riigieksamid eesti keeles või eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja ühes rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeles, et seeläbi jätkata õpinguid kõrgkoolis või
• lõpetada õpingud kooliastmehinnetega, mis on vähemalt „rahuldavad“ või „arvestatud“.

Järgmisel aastal:
– Üldjuhul põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada seniseid kohustuslikke eksameid;
– Ei pea sooritama põhikoolis loovtööd ja gümnaasiumis õpilasuurimust või praktilist tööd, kui see ei ole kooli õppenõukogu otsusel eriolukorrast tulenevalt võimalik.

https://www.facebook.com/ratasjuri/photos/a.420744244730207/1630877790383507/?type=3&theater