SOOMES PATSIENTIDELE OHTLIKUKS kuulutatud arstid töötavad Eestis

Erinevate aastate jooksul on Soome terviseameti poolt probleemseteks arstideks tunnistatud 13 Eesti arsti, kes suures osas on siin Eestimaal, pärast põhjanaabrite juures tegutsemiskeelu saamist, oma kutsetegevust jätkamas. Tuleb välja, et nad võivad vabalt siin edasi praktiseerida. Iga arsti pädevuse üle saab siin otsutada konkreetse tervishoiuasutuse juht.

Aastate jooksul on Soome terviseameti andmetel 13 Eestist pärit arstile pandud peale naaberriigis töötamise piirang. Erinevate arstide puhul on need põhjused olnud väga erinevad. Palju on olnud keelebarjäärist tulenevaid probleeme, kuid ette on heidetud ka kehva ravikvaliteeti. 

“Soome meditsiinis on väga levinud korruptsioon. Selles mõttes, et kursusekaaslased tundsid üksteist ning tunti ka selle regiooni ülemusi ja töötajaid – seega oli nendel väga lihtne kõigega toime tulla. Aga üldiselt oli Soome meditsiinis väga tõrjuv hoiak,” kommenteeris asja lähemalt arst Reet Aadamsoo. 

Kõik arstid, kellel on Soomes peale pandud arstina töötamise piirang, saavad Eestis täiesti rahulikult edasi praktiseerida. Kõik arstid, kes on Eestis kantud Terviseameti registrisse, on selle kande saanud eluks ajaks. Selle kande kehtimist saab tõsiste rikkumiste korral kuni üheks aastaks peatada Terviseamet ning kohus kuni kolmeks aastaks.