TEADUSLIKULT TÕESTATUD! Ainult väga tarkadel inimestel on kõik need 5 omadust

Enamus inimestest kulgeb läbi elu tegelikult teadmata, kui targand nad siis täpselt on. Internetist leitavad IQ-testid ei ole tavaliselt usaldusväärsed ja paikapidava IQ-testi sooritamiseks asjaga tegeleva professionaali juures tuleb oma rahakotti kõvasti kergendada. 

Enamik inimestest kulgeb läbi elu tegelikult teadmata, kui targad nad siis täpselt on. Internetist leitavad IQ-testid ei ole tavaliselt usaldusväärsed ja paikapidava IQ-testi sooritamiseks asjaga tegeleva professionaali juures tuleb oma rahakotti kõvasti kergendada. 

Küll aga annab väikese ülevaate kõrge intelligentsiga inimeste kohta see mitmete teaduslike uuringute põhjal koostatud kokkuvõte. Nimelt tõid teadlased välja viis omadust, mis on üsna head inidkaatorid tegemaks kindlaks, kas tegemist on targa või rumala inimesega. 

1. Tark inimene on ärev. 

Ärevushäirete all kannatajad teavad, et tegemist ei ole kaugeltki mitte hea asjaga, aga nüüd tuleb välja, et tegelikult võib pidev ärevus olla märgiks selle kohta, et oled lihtsalt äärmiselt tark inimene. Uuringust selgus, et mida kõrgem oli osaleja IQ, seda ärevam ta oma igapäevastes tegemistes oli. 

2. Tark inimene õppis varajases eas lugema. 

Pane tähele: kõrge IQ ei aidanud lugemist varajases eas selgeks saada, küll aga juba pisikese lapsena lugemisega alustamine on see, mis intelligentsi kasvamisele kaasa aitab.

3. Tark inimene on vasakukäeline. 

Tuleb välja, et need õpetajad, kes omal ajal koolis vasakukäelisi sunniviisiliselt paremakäelisteks koolitasid, tegid neile karuteene. Vasakukäelistel on enamasti kõrge IQ, aga siin on ka üks punane lipp – nimelt on suurem osa vasakukäelistest eelkõige geniaalsed kriminaalsel maastikul. 

4. Tark inimene on muusikakoolis käinud. 

90% lastest, kes on muusikakoolis käinud, omavad kõrgemat IQ-d kui need, kes muusikat õppinud pole. 

5. Tark inimene on vaimukas. 

Tuleb välja, et vaimukuse ning intelligentsi vahel on väga tugev seos. Vaimukus on vaid väga intelligentsete inimeste mõttetöö tulemus. 

forbes.com