TEADLASED: NAISED PEAKSID keskenduma hoopis sellele aspektile oma elus

Teadlased on jõudnud järeldusele, et naised oleksid palju õnnelikumad, kui nad õpiksid keskenduma oma keha võimekusele, mitte sellele, millised nad välja näevad. Liigselt oma keha välimusele keskendumine tekitab stressi ja pingeid ning mõjutab ka elukvaliteeti.

Maastrichti ja Göteburgi ülikoolide teadlased viisid läbi uuringu, mille tulemusena selgus, et naised, kes pööravad rohkem tähelepanu oma keha suutlikusele, elavad paremini.

Uuringu raames anti naistele valik: kas nad kirjutavad sellest, milleks nende kehad võimelised on või kirjutavad nad hoopis sellest, millised nad välja näevad.

Saadud tulemusi analüüsiti ja selgus, et need naised, kes eelistasid rõhutada oma keha võimekust teha erinevaid asju, suhtusid oma kehasse ka positiivselt. Naised, kes aga kirjutasid oma välimusest, panid kirja kriitilisi punkte ja kaldusid pigem negatiivsusele. See omakorda näitas ära ka asjaolu, et naised, kes rõhutavad rohkem oma keha võimekust, ongi positiivsema ellusuhtumisega ja nad ei mõtle niivõrd sellele, milline nende keha välja näeb.

Saadud andmete põhjal järeldasid teadlased, et kõrgema enesehinnanguga on naised, kes ei keskendu oma kehale sellest aspektist lähtudes, et milline see välja näeb. 

Naise keha on tõepoolest ju kõikvõimas ja just sellele aspektile keskendumine teeks ka sinu elukvaliteedi paremaks.