KUIDAS olla juht, kellele tahetakse järgneda?

.
Foto: Anneliis Voore

Veebikoolitusäri loomise ja kasvu konsultant Sigrit Sägal ilmub peagi raamat „Eduka veebikoolitusäri alustalad. 4-osaline mudel jätkusuutliku tulu loomiseks ja rohkemate klientideni jõudmiseks“. Ta selgitab oma raamatus, et head kogukonnajuhti ei erista halvast tema eksperditeadmised. See, mis aitab sul tõeliselt saada juhiks, kellele tahetakse järgneda, on palju rohkem seotud väärtuste ja eetilisusega.

Ole autentne

Sigrit toob välja, et üks hea juhi omadus on autentsus. Kuigi alguses võib tunduda, et kui käitud teiste end inspireerivate inimeste kombel, meelitad enda juurde ka teisi, siis tõde on hoopis vastupidine.

„Sinu autentne ja ebatäiuslik olek on palju atraktiivsem kui kellegi teise lahja koopiana esinemine,“ ütleb ta.

Käitu oma sõnade järgi

Sigrit tõdeb, et inimesi paneb kohe kulmu kortsutama, kui keegi ütleb üht asja, aga käitub ise täiesti vastupidiselt. Oled sellega kindlasti ise kokku puutunud kasvõi kunagi oma vanemate õpetusi kuulates. Võib-olla oled isegi kuulnud lauset „Ära käitu mitte minu tegude, vaid mu sõnade järgi“. Kahjuks on tõde aga see, et antud soovitust ei usaldata või hakatakse siiski käituma teise tegude järgi.

Kui sa vahepeal astudki kogemata oma enda õpetuste vastu, siis tunnista seda ja korrigeeri oma õpetusi või käitumist. Sinu sõnad ja käitumine peavad olema kooskõlas, et ei tekiks lahkhelisid. Inimestel on tihtipeale suurem austus nende vastu, kes tunnistavad oma käitumises vigu, eeldusel, et nad võtavad kasutusele abinõud nende vigade kõrvaldamiseks.

Näita valmidust õppida ja areneda

„Olen märganud, et alustavad ettevõtjad ja sageli just vanema generatsiooni esindajad tunnevad vajadust olla eksperdid või jätta ekspertide muljet. See võib tuleneda ühiskonna vanadest uskumustest, et eksperditeadmised võimaldavad saada tiitlit, tiitel aga võrdub juhiks olemisega ning juhina ei ole eksimine aktsepteeritav,“ kirjutab Sigrit.

Ekspert aga ei ole ilmtingimata hea juht ja vastupidi, hea juht ei pruugi olla ekspert.

Probleem seisneb selles, kuidas soov olla ekspert või sellena paista väljendub. Kuna ekspert on inimene, kes on oma valdkonnast väga teadlik, siis tahetakse jätta muljet, et teatakse kõike. See omakorda ei lase vastu võtta tagasisidet ega uut teavet. Niipea kui keegi arvab teistmoodi, tekib kaitserefleks. Halvemal juhul tehakse teisiti arvajat isegi maha, paremal juhul ignoreeritakse. Inimesed, kes soovivad end eksperdina näidata, kardavad ühtlasi abi paluda, sest nad ei julge tunnistada, kui nad midagi ei tea. Nii ei teeni need inimesed tegelikult oma kogukonna huve ega aktsepteeri uuendusi seal, kus neid hädasti vaja oleks.

Hea juht hoiab kogu aeg õppimisele avatud suhtumist, ükskõik kui palju ta enda arvates teab.

Juht ei tohiks olla ainult õpetaja, vaid ennekõike just õpilane

„Kui sa näitad üles soovi areneda ja võtad kuulda ka inimeste tagasisidet või soovitusi, siis teenid oma kogukonna liikmete huve palju paremini, tagades neile niimoodi ka positiivse kogemuse,“ selgitab Sigrit.

Ole oma väärtustega eeskujuks

Kogukonna toimimise üks väga tähtis osa on selle kultuur. Juhina on sinu eesmärk aru saada, millist kultuuri sa oma kogukonnas näha tahad. Kõige selgemini väljendub kogukonna kultuur liikmete tegudes või tegevusetuses. Samuti on kultuur tihedalt seotud ühiste väärtustega.

Selleks, et tekiks aktiivne ja positiivne kultuur, pead sina olema kõigi liikmete eeskuju. Kuigi kultuur kujuneb kõigi kogukonnaliikmete käitumise tulemusena, oled sina kultuuri algataja. Kui sina ise ei käitu nii, nagu tahaksid näha käitumas liikmeid, siis võid olla kindel, et sinu soovitud kultuuri ei teki.

Kui sa tahad, et inimesed postitaksid, siis postita ise ja kindlasti kommenteeri aktiivselt liikmete tehtud postitusi.

Mida tunnustatakse, seda korratakse

Kui inimesed postitavad, aga ei saa sellele mingit reaktsiooni, siis jääb neile mulje, et nende postitused pole vajalikud. Negatiivsete käitumismustritega on Sigridi sõnul kahjuks aga nii, et kui sa nendele ei reageeri ega neid eemalda, siis võetakse seda kui sõnumit, et „ju siis võib“. Sobimatu käitumise korral tuleb inimesi korrale kutsuda ja näidata, et see pole aktsepteeritav.

Üks hea harjutus, mille kaudu oma kogukonna soovitud väärtusi tuvastada, on mõelda enda kogemuse vaatepunktist. Millistes kogukondades sina oled? Millised tegevused ja väärtused sulle seal meeldivad ja millised mitte?

Sigrit soovitab olla eeskujuks väärtustega, mida tahad kultuuris üleval hoida. Jaga mõtteid või inspireerivaid lugusid, mis aitavad nendel väärtustel paremini esile tulla, ja julgusta oma kogukonna liikmeid tegema sama.