20 küsimust ehk kui hästi te tunnete oma last

Kas te teate, kelleks teie laps tahab saada? Mis talle enda juures meeldib ja mis mitte? Kui lapsel oleks võimalik soovida üks soov, siis mis see oleks? Andke allpool esitatud küsimused oma lapsele vastamiseks ning vastake neile ka ise. Võrrelge tulemusi ja lugege punktid kokku. 

Uskuge - me ei tunne oma lapsi sugugi nii hästi kui me arvame!


 

Kas te teate, kelleks teie laps tahab saada? Mis talle enda juures meeldib ja mis mitte? Kui lapsel oleks võimalik soovida üks soov, siis mis see oleks? Andke allpool esitatud küsimused oma lapsele vastamiseks ning vastake neile ka ise.

Võrrelge tulemusi ja lugege punktid kokku. Uskuge – me ei tunne oma lapsi sugugi nii hästi kui me arvame!

 1. Mis on teie lapse lemmiktoit?

 2. Mis toitu teie laps kõige rohkem vihkab?

 3. Mis teie lapsele tema enda juures kõige rohkem meeldib?

 4. Mis teie lapsele tema enda juures kõige vähem meeldib?

 5. Mis teie käitumises häirib teie last kõige enam?

 6. Mida teie laps tahaks enda juures muuta?

 7. Mida teie laps tahaks teie juures muuta?

 8. Mida teie laps muudaks oma õdede – vendade juures?

 9. Kelleks teie laps tahab saada?

10. Mida teie laps teeks, kui saaks kingituseks 2000 krooni?

11. Mis teie lapsele kõige rohkem muret teeb?

12. Mis teie lapsele teie juures kõige rohkem meeldib?

13. Mida teie laps kõige rohkem kardab?

14. Kes on teie lapse parim sõber?

15. Kes on teie lapsele kõige antipaatsem inimene ja miks?

16. Mis aine teie lapsele koolis kõige rohkem meelib?

17. Mis aine teie lapsele koolis kõige vähem meeldib?

18. Mis on teie lapse lemmiktegevus vabal ajal?

19. Kellele teie laps tahaks rääkida oma probleemidest?

20. Kui võiksite täita ühe oma lapse soovi, siis mida ta sooviks?

 

Tulemused

Saate 1 punkti iga vastuse eest, mis langeb kokku lapse vastusega. Enne punktide kokkulugemist oleks teil hea teada, et ükski lapsevanem, kes on seda küsimustikku täitnud, et ole saanud rohkem kui 15 punkti. Kõige rohkem punkte said päris pisikeste laste vanemad. Küllap on nii, et mida vanemaks lapsed saavad, seda halvemini me neid tunneme või seda vähem nad meile endast räägivad. See ei üllata teatud ikka jõudnud laste vanemaid ning peale selle võib olla ka nii, et me tegelikult ei tahagi teada kõike oma lastest ja nende lemmiktegevustest.

* 15- 20 punkti .

Hämmastav tulemus. Te olete ära teeninud teenete märgi ja puhkuse.

*10- 15 punkti. 

Hea tulemus. Olete hea suhtleja ja teie lapsele meeldib teiega oma asjadest rääkida.

* 5- 10 punkti.  

Rahuldav tulemus. Tundke rohkem huvi selle vastu, mida teie laps mõtleb ning olge tähelepanelikum.

* 0- 5 punkti. 

Ebarahuldav tulemus. Istuge maha ja rääkige oma lapsega ning seejärel vastake küsimustele uuesti.

Muidugi ei saa sellist küsimustikku päris tõsiselt võtta, kuid see on hea võimalus alustada lapse tundmaõppimist.

 

 

Triin Tisler