HARITUD JA LASTEGA NAISED on tööl tublimad kui lastetud ametikaaslased

“Kes palju teeb, see palju jõuab,” on ütlemine, mis taas kord kinnitust on leidnud. Nimelt väidab Ameerika Federal Reserve Bank’i uuring, et töölkäivad haritud naised, kel on mitu last, on produktiivsemad kui nende lastetud ametikaaslased. Uuringu eesmärk oli välja selgitada, kui palju mõjutavad lapsed naised edukust ja töövõimet karjääriredelil. 

“Kes palju teeb, see palju jõuab,” on ütlemine, mis taas kord kinnitust on leidnud. Nimelt väidab Ameerika Federal Reserve Bank’i uuring, et tööl käivad haritud naised, kel on mitu last, on produktiivsemad kui nende lastetud ametikaaslased. Uuringu eesmärk oli välja selgitada, kui palju mõjutavad lapsed naise edukust ja töövõimet karjääriredelil. 

Uuringus võrreldi naisi, kes olid valdavalt kõrgharidusega keskastmejuhid ning kel ei olnud lapsi või kes kasvatasid üht või enamat last. Kõige produktiivsemad olid naised, kel oli kaks last. Võrreldes lastetute ja ühe lapse emadega olid edukamad ka kolme lapse emad.

Oluline on siiski rõhutada, et uuringus osalesid valdavalt keskmisest kõrgema hariduse ja sissetulekuga naised – projektijuhid, osakonnajuhid, konsultandid jne, kel on tõenäoliselt ka rohkem rahalisi võimalusi kaasata lastekasvatamisse abiväge nn tasuliste lapsehoidjate näol. Seetõttu oleks tulemus kindlasti erinev, kui uuringus osaleks ka madala sissetulekuga ja väheste oskustega naised, kelle töötingimused ja palk on teistsugused. 

Kuna uuringus jälgiti kõnealuseid naisi pikemas ajavahemikus nende karjäärikõveraid võrreldes, siis tuli välja ka asjaolu, et väiksemate lastega karjäärinaiste elu on palju stressirohkem ja kohustusterohkem. Kui lapsed on väikesed, siis langeb ka töö produktiivsus mõneks aastaks keskmiselt 15%-17% ning mida rohkem on väikeseid lapsi, seda suurem on langusprotsent. Näiteks kolme väikelapsega ema töö produktiivsus langes kuni 33%. Aga nii, nagu kõik on elus ajutine, nii kasvavad ka lapsed mõne aastaga palju suuremaks ja kuigi töötava ema päevad on pikad, siis aastad mööduvad väga kiiresti. Kokkuvõttes on lastega naised siiski produktiivsemad oma töös kui lastetud kolleegid.  

Küsitlust korraldanud Christian Zimmerman tõdes, et tõenäoliselt on nende naiste ühiseks tunnuseks hea organiseerimisvõime, mis võimaldab neil teha palju erinevaid asju hästi.

Võimalik, et see omadus tuli neis esile juba kooliajal, kus lisaks heale õppeedukusele koolis jõudsid tulevased superemad ka mitmes huviringis käia, samal ajal kui mõni teine sookaaslane ei jõudnud ühelegi hobile õppimise kõrvalt keskenduda. 

Allikas: Washington Post