7 FAKTI: MILLINE MEES on keskmine Eesti isa?

2 kommentaari
7 FAKTI: MILLINE MEES on keskmine Eesti isa?

Isadepäeva raames vaatas Statistikaamet, milline on Eesti isade statistiline koondportree, kui võtta vaatluse alla mehed, kelle peres kasvavad alaealised lapsed. Tulemusena võib välja tuua seitse kõige põhilisemat iseloomustavat fakti, millest saad lugeda lähemalt juba alljärgnevalt:

Isadepäeva raames vaatas Statistikaamet, milline on Eesti isade statistiline koondportree, kui võtta vaatluse alla mehed, kelle peres kasvavad alaealised lapsed. Tulemusena võib välja tuua seitse kõige põhilisemat iseloomustavat fakti, millest saad lugeda lähemalt juba alljärgnevalt:

7 fakti: milline mees on keskmine Eesti isa:

1. Keskmiselt on ta 38aastane.

2. 57% nendest on abielus, 40% vabaabielus ja 3% üksikisad.

3. 52% neist kasvatab koos naisega üht last, 37% kaht ning 11% omavad vähemalt kolme last.

4. 73,5% neist on eestlased, 21,5% venelased ja 5% muust rahvusest.

5. 59% elab linnas ja 41% maal.

6. 84% on tööga hõivatud, 7% töötud, 8% tööturult eemal ehk siis kas näiteks kodused, töövõimetud, pensionil, lapsehoolduspuhkusel või on põhjus milleski muus. Lisaks on 1%-l tööalane staatus teadmata.

7. 32% nendest isadest omavad kõrgharidust, 51% kesk-, kutsekesk- või keskeriharidust ning 17% põhi-, kutse- või madalamat haridust.

Sel korral on isa portree joonistatud 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) andmete põhjal.

Rahvaloendusel koguti teavet kõigi Eesti püsielanike, leibkondade ja eluruumide kohta ning selle järgi on Eestis ligi 150 000 alaealiste ehk alla 18-aastaste lastega perekonda. Sinna hulka kuuluvad nii alaealiste lastega abielupaarid, vabaabielupaarid kui ka üksikvanemad. Isaga perekondi on nende seas ligikaudu 110 800.

Allikas: statistikaamet

Sarnased artiklid