AVALIK KIRI PRESIDENDILE: miks valitsus oma rahva huvide eest ei seisa?

Valga sünnitusosakonna sulgemise vastase kodanikuliikumise eestvedaja Anastasya Kikkas kirjutas Eesti presidendile avaliku kirja. Oma kirjas sõnab Anastasya, et veel aasta aega tagasi tundis ta ennast turvaliselt ja rahulikult. Nüüd peab ta aga ennast kokku võtma ning välja mõtlema, kuidas Valga inimestele see turvatunne tagasi tuua. 

Lugupeetud president Kersti Kaljulaid

Aasta tagasi külastasite Valgat. Toona ütlesite kuldseid sõnu. Tsiteerin: “Siin on palju toredaid optimistlikke inimesi, kellel juured tugevasti maa küljes kinni. Mulle tundub, et iga euro, mille Eesti riik saab kulutada siin piirkonnas, kus on vähe inimesi, palju maad ja suurte linnadega võrreldes natuke kesisem elujärg, tekitatud tulu võiks ilmselgelt olla suurem kui investeeringutel, mis tehakse Tallinna linna“. Meie jaoks tähendas see väga palju. Olen ise meie väikese linna patrioot. Lugedes neid sõnu, tekkis rahu ja turvatunne, kuid mitte kauaks. 

Täpselt aasta pärast, peale selle intervjuu avaldamist, olin ma oma äsja loodud Facebooki grupis „Valga sünnitusosakonna kaitseks“ ja üritasin end kokku võtta ning välja mõelda, kuidas tuua Valga inimestele see turvatunne tagasi. Meilt tahetakse võtta õigus sünnitada kodukohas. Oma intervjuus vastasite, selleks, et noori siia meelitada ja tagasi tuua, oleks vaja luua ettevõtluse tugisüsteem ning toetada ettevõtteid suurtest keskustest kaugel.

Kõik eelmainitu on õige, kuid inimese turvatunne ei sõltu ainult töökohast. Turvatunne – see on kogum olulistest vajadustest, mis on tagatud. Üks olulisim nendest on loomulikult arstiabi. Kahjuks on arstiabi tõenäoliselt siit paari aasta jooksul kadumas – alguses sünnitusabi, siis kirurgia ja nii edasi. Jääb suur ja uhke hooldekodu.

Viimased aastad on Valgamaa jaoks tähendanud pidevat võitlust. Taheti sulgeda mitmete asutuste esindusi. Rahvas ei andnud alla. Tegime kõik, et Maanteeamet ja Telia siin, meie kodukohas, säiliksid. Järgmine võitlus kätkeb endas heitlusi sünnitusosakonna sulgemise vastu!

Eile ja üleeile käisid ministrid meile sünnitusosakonna sulgemise puhul kaastunnet avaldamas. Mõlemad ministrid väidavad, et neil puudub antud teemal otsustusõigus. Mis toimub meie riigis, kui mitte keegi mitte millegi eest ei vastuta? Miks valitsus ei seisa oma rahva huvide eest? Oleme veendumusel, et riigi tasemel on võimalusi Valga Haigla sünnitusosakonna säilitamiseks püsirahastamise näol, seda enam, et tegemist on kõigest piskuga Haigekassa kogueelarvest. Kui seda ei saa ega taha teha Haigekassa, rahastagu osakonna säilimist riik otse või läbi kohaliku omavalitsuse. Aga kes peab neid otsuseid tegema, kui nii tervise- ja tööminister ning peaminister on ennast sellest teemast täielikult välja lülitanud, näidates näpuga haigla nõukogu poole?

Iga minister annab ametisse astudes ametivande “Asudes täitma valitsuse liikme kohustusi, olen teadlik, et kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees. Tõotan pühalikult jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ning pühendada oma jõu Eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele.” 

Sõnadele peab järgnema ka tegevus, mitte kaastunde avaldamine seal, kus kõike saab veel parandada. Oleks vaid tahtmine!

Lugupidamisega

Valga/Valka kogukonna nimel
Anastasya Kikkas