EESTI KEEL OSUTUS üheks raskemini õpitavaks keeleks

Vastavalt reisiblogile Atlas&Boots on eesti keel üks kõige raskemini õpitavaid keeli nende jaoks, kes muidu igapäevaselt inglise keeles räägivad. Sellisele järeldusele jõuti, kui vaadeldi lähemalt USA State Departmenti välisteenistuse instituudi andmeid. Eesti keel on pingereas viies kõige raskemini õpitav keel, sest selles on 14 käänet. 

“Eesti keele keerukusest saab aimu näiteks isiklike asesõnade abil: sellised vormid nagu mina, tema ja meie (ingl k I, he, we – toim) kasutatakse subjektiivina (mina katsusin raamatut), samal ajal kui vorme mina, tema, meie (ingl k me, him, us – toim) kasutatakse objektina (Maria katsus raamatut). Nüüd laiendage seda 14-sse erinevasse versiooni ja saate aru, miks eesti keel nii keeruline on,” seisab reisiblogis.

“Konsonandid ja vokaalid võivad olla kolmes erinevas pikkuses (lühike, pikk, liiga pikk) ning tihtipeale muudab sõna tähendust (lina on linane, aga linna tähendab näiteks Tartut või Tallinna). Veelgi enam, eesti keeles on 25 tähte ning palju grammaatikareeglite erandeid.”

Vastavalt blogile on kõige keerulisem keel jaapani keel, sellele järgnevad hiina, korea ja araabia keel. See tähendab, et eesti keel on nimekirjas esimene keel, mis põhineb ladina tähestikul – sama tähestik, millel põhineb ka inglise keel. 

Nimekirjas kuuendal kohal on soome keel, seitsmendal ungari, seejärel mongoolia, vietnami ja tai keel.

Eesti keelt räägib emakeelena umbes 1,1 miljonit inimest: 922 000 neist elab Eestis ja 16 000 väljaspool Eestit. 

 

allikas: estonianworld.com