EESTI MEESTE JA NAISTE palgalõhe võttis pöörde

EESTI MEESTE JA NAISTE palgalõhe võttis pöörde

Veel mõned aastad tagasi ulatus sooline palgalõhe Eestis 30%ni, ent viimase paari aastaga on olukord märkimisväärselt muutunud. Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tõdeb, et olulist rolli mängivad palgalõhe vähendamise juures tööandjad ning loomulikult ka naised ise.

Veel mõned aastad tagasi ulatus sooline palgalõhe Eestis 30%-ni, ent viimase paari aastaga on olukord märkimisväärselt paremuse poole muutunud. Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tõdeb, et olulist rolli mängivad palgalõhe vähendamise juures tööandjad ning loomulikult ka naised ise.

Antud hetke seisuga saab öelda, et sooline palgalõhe on Eestis kahanenud ligi 25,5%-ni ning näib, et numbrid liiguvad üha kahanevas suunas.

“Sooline palgalõhe kujuneb paljude tegurite koosmõjus, kuid süsteemse lähenemise ja pideva teavitustööga kõigis eluvaldkondades on võimalik ebavõrdsuse vähenemisele kaasa aidata,” ütleb Jevgeni Ossinovski. “Kindlasti on soolise palgalõhe vähendamisel oluline roll tööandjatel ning nende toetamisel, et organisatsioonide sees mõeldaks rohkem soolise võrdõiguslikkuse ja palgasüsteemide analüüsimisele. Samuti on naised muutunud julgemaks ning oskavad oma kvalifikatsiooni hinnata ning töö eest ka väärilist tasu nõuda,” nendib Ossinovski ning lisab, et naised, kes julgevad rohkem palka küsida, saavad ka suurema tõenäosusega parema palga peale.

Soolise palgalõhe kahanemist on mõjutanud ka asjaolu, et Statistikaameti andmetel on viimastel aastatel tõusnud juhtivatel ametikohtadel töötavate naiste osakaal, mis omakorda peaks avaldama mõju naiste palkadele.

 

Sarnased artiklid