KAS TÕESTI? KOOLIVAHEAJAD tõstetakse ümber!

Koolivaheaeg on lapsele nagu unistus, mille poole pidevalt püüelda ning loomulikult üritab ka haridusministeerium õpilastele olukorda paremaks muuta, ent see pole sugugi kerge. Mida pikem koolivaheaeg, seda lühem aeg jääb koolis õppimiseks ja seega tuleb lühema ajaperioodi jooksul omandada rohkem teadmisi ehk siis õppekoormus on suurem.

Koolivaheaeg on lapsele nagu unistus, mille poole pidevalt püüelda ning loomulikult üritab ka haridusministeerium õpilaste olukorda paremaks muuta, ent see pole sugugi kerge. Mida pikem koolivaheaeg, seda lühem aeg jääb koolis õppimiseks ja seega tuleb lühema ajaperioodi jooksul omandada rohkem teadmisi ehk siis õppekoormus on suurem.

Kui praegu on haridusministeeriumi poolt ettenähtud tingimuseks, et koolis peab olema õppeaasta jooksul vähemalt neli vaheaega, siis nüüd pakuvad nad koolidele välja võimaluse lisada ka viienda koolivaheaja. 

Viies koolivaheaeg jaotaks kevadele kuhjunud õppekoormust ühtlasemalt ning vähendaks kevadväsimust.

“Kevadised veerandid on 10-15 päeva pikemad kui sügisesed, samas on õppeaasta teisel poolel lapsed ja õpetajad rohkem väsinud. Pakume seepärast välja idee kehtestada riiklikult üks talvine lisavaheaeg. Ootame ettepanekule tagasisidet koolidelt, lapsevanematelt ning õpilastelt,” rääkis haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi.

Eesti kooliaasta on OECD riikide üks lühemaid, mis aga tähendab, et Eesti lastel tuleb samu teadmisi omandada lühema aja jooksul kui teistes OECD riikides. Seega on õppekoormus võrreldes teiste riikidega lastele suurem ning see annab eriti tunda pikkadel kevadistel veeranditel. Lisavaheaeg pikendaks talvise lisapuhkuse arvelt kooli õppeaastat umbes nädala võrra.

Uue süsteemi järgi oleksid ülejärgmise, 2017/2018 õppeaasta koolivaheajad järgmised:

1) sügisvaheaeg 21. – 29. oktoober 2017;
2) talvevaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018; 
3) suusavaheaeg 24. veebruar – 4. märts 2018;
4) kevadvaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018;
5) suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2018.

Lähiajal peaks selguma, kas uus süsteem läheb käiku või mitte.

Allikas: haridusministeerium