KURB: LIGI KOLMANDIK 6-13aastastest Eesti lastest on väga paksud

KURB: LIGI KOLMANDIK 6-13aastastest Eesti lastest on väga paksud

Laste ülekaalulisus on aastakümneid olnud suureks probleemiks Ameerika Ühendriikides ning seda, et Eestis antud probleemi oleks, ei ole üldises plaanis varem täheldatud. Paraku on Eesti laste harjumused aastatega muutunud ja seda nii toitumise kui ka liikumise osas. Selle tulemusena on tõusnud ka laste kehakaal.

Laste ülekaalulisus on aastakümneid olnud suureks probleemiks Ameerika Ühendriikides ning seda, et Eestis antud probleemi oleks, ei ole üldises plaanis varem täheldatud. Paraku on Eesti laste harjumused aastatega muutunud ja seda nii toitumise kui ka liikumise osas. Selle tulemusena on tõusnud ka laste kehakaal.

Rahvastiku toitumise uuringu põhjal on Eestis hetkel ligi kolmandik 6-13aastastest lastest ülekaalulised või rasvunud, vahendab Tervise Arengu Instituut (TAI)

Lõuna-, Kesk- ja Ida-Euroopas ning Suurbritannias on ülekaaluline iga viies 5-19aastane noor, kuid näiteks Kreekas, Maltal ja Itaalias on ülekaalus iga kolmas samas vanuses inimene. Ka Eestis on rahvastiku toitumise uuringu põhjal 6-13-aastaste laste puhul ligi kolmandik ülekaalulised või rasvunud. Pisut parem on meil olukord teismelistega: pea iga neljas 14-17aastane noor on liigse kehakaaluga.

Kui laste rasvumise trend jätkub, on aastaks 2025 mõnedes Euroopa riikides rasvunud juba rohkem kui üks kolmest täiskasvanust. 

Juuni alguses käivitus neli aastat kestev ning 15 riiki ja 31 teadus- ja valitsusasutust kaasav uurimisprojekt STOP, mis on Euroopa suurim laste rasvumise vastu võitlemiseks loodud algatus. Eestist osaleb uurimisprojektis Tervise Arengu Instituut (TAI).

Projektiga STOP – Teadus ja Tehnoloogia Lapseea Ülekaalulisuse Poliitikas – otsitakse lahendusi juba epideemia mõõtmeid võtvale laste ülekaalulisuse probleemile, millel on tõsised pikaajalised mõjud terviseseisundile, ent ka sotsiaalsed ja majanduslikud tagajärjed. Sellel nädalal kogunes Londonisse kahepäevasele nõupidamisele enam kui 70 projektis osalejat: teadlased, poliitikakujundajad ja sidusrühmade esindajad.

Sarnased artiklid