PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID jäetakse tõesti ära!?

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID jäetakse tõesti ära!?

Kooliaasta alguse pressikonverentsil rääkis minister Mailis Reps muudatustest, mis järgnevatel aastatel sisse viia plaanitakse ning üheks suurimaks neist õpilaste endi jaoks on kahtlemata põhikooli lõpueksamitest loobumine. Reps leiab, et eksamitest on õpilase arengut silmas pidades palju olulisemaid aspekte.

Kooliaasta alguse pressikonverentsil rääkis minister Mailis Reps muudatustest, mis järgnevatel aastatel sisse viia plaanitakse ning üheks suurimaks neist õpilaste endi jaoks on kahtlemata põhikooli lõpueksamitest loobumine. Reps leiab, et eksamitest on õpilase arengut silmas pidades palju olulisemaid aspekte.

Uuel õppeaastal on plaanis alustada muudatusi eksamikorralduses, et kaotada põhikooli lõpueksamid ja tasemetööd, seisab Haridus- ja teadusministeriumi lehel.

„Eksamiteks õppimisest palju tähtsam on see, et noortel oleks lisaks teadmistele ja oskustele ka analüüsivõime,“ sõnas Reps. „Gümnaasiumi lõpetajatele tahame anda võimaluse valida lõpueksameid senisest suurema hulga ainete vahel. Lisaks on kavas luua võimalus sooritada gümnaasiumi lõpus tasuta rahvusvaheline inglise keele eksam C1 tasemel.“

Põhikooli lõpueksamitest loobumine vähendaks kahtlemata õpilaste stressitaset ja koormust.

Eksamitest loobumise tulemusena soovitakse saada mitmekesisemat tagasisidet õppetöö korraldamiseks ja koolide tulemuslikkuse jälgimiseks.