Kuidas jõuda lähemale oma elueesmärgile?

10 kommentaari
Kuidas jõuda lähemale oma elueesmärgile?

Elueesmärk on läbi elu kulgev teekond, mis annab elamisele mingisuguse suuna. Võib ju öelda, et me otsime lihtsalt õnne. See termin aga ei tähenda midagi, kuni me pole aru saanud, milles õnn meie jaoks väljendub.

Elueesmärk on läbi elu kulgev teekond, mis annab elamisele mingisuguse suuna. Võib ju öelda, et me otsime lihtsalt õnne. See termin aga ei tähenda midagi, kuni me pole aru saanud, milles õnn meie jaoks väljendub.

 

Näiteks võib tekkida soov püüelda lähemale loodusele. Kui eesmärk on teada, peab järgmise sammu kindlaks määrama, milliseid muudatusi on vaja selle saavutamiseks läbi teha (materiaalsetest väärtustest lahti ütlemine, maale kolimine). Neid võib nimetada eesmärkideks. Et neid saavutada, tuleb määratleda vahendid (teatud mugavustest loobumine, oskuste õppimine maal töö leidmiseks). 

Pingetest vabanemise seisukohast on tähtis, et liikumine elueesmärgi poole annaks meile kindlustunde, mis pakuks tõelist hingerahu. Elu liigub teatud rada mööda ja vaatamata sellele, kas elutee killud asetuvad kohe täpselt õigetesse kohtadesse või mitte, on meil siiski teadmine, et me ei lase end lihtsalt juhuslikel hoovustel edasi kanda. Hingerahu pakub tunne, et me pole oma sisemist mina hooletusse jätnud.

Elueesmärgist kindlustunde ammutamine eeldab, et me oleme veendunud eesmärgi saavutamise võimalikkuses. Teisiti öeldes, peame ületama hirmu nurjumise ees. Kui me oma eesmärki liialt kiindume, suureneb oht ebaõnnestuda. Paradoks seisneb selles, et kuigi tulevikupildi elluviimiseks on vaja püstitada eesmärgid ja määratleda nende saavutamiseks vahendid, peame olema valmis neist ka lahti ütlema. See ei ole märk nõrgast hingejõust või pühendumise puudumisest, pigem avaldub selles elutarkus. Eesmärkidest ja vahenditest kaugenedes muutub meie suhe neisse pingevabamaks. Teekond ei ole enam nii vaevarikas ja stressirohke, sest pole vaja nii väga pingutada: elu ise pakub meile õigeid võimalusi ja tark oleks osata neist kinni haarata. 

Elu kujutab endas nii või teisiti teekonda, mitte kohustust. Aususe enda vastu võib säilitada ka oma eesmärke teisendades.

 

Kui hoiame silmad lahti võimalustele, mida on vaja kõige tähtsamate tulevikusoovide elluviimiseks, leiame üllatusega, kuivõrd tihti sellised võimalused meile ise sülle kukuvad. Siin on külgetõmbe seadused – peaaegu müstilised teed, millega vajadus ja sellle rahuldamise võimalus teineteist leiavad.

Loo oma tulevikukujutlus. Mõtle, millisena näed end tulevikus. Selle asemel ei pruugi olla eesmärk käegakatsutav – ehk soovid saada targaks ja hoolivaks inimeseks?

Määratle oma eesmärk, nende saavutamise vahendid ja ülesanded. See tähendab üldise tegevussuuna väljendamist konkreetsemates terminites. Kui eesmärk on näiteks hiina rahvatarkuse tundmaõppimine, võiks vahendiks olla mingiks tähtajaks taoismi, budismi ja konfutsianismi põhimõtetetga tuvumine. Ülesandeks oleks otsida endale nende distsipliinide õpetaja ja lugeda läbi näiteks “Daodejing”.

Muuda end võimalustele ligitõmbavaks. Sul peab jätkuma usku, et sobivad võimalused sind leiavad ja et tunned nende saabumise märgid ära – need ei pruugi olla siiski üheselt mõistetavad. Otsi neid märke kannatlikult ja kui neid näed, tegutse!

M. George “Learn to relax”
Triin Tisler