Millest sõltub parfüümi meeldimine?

Millest sõltub parfüümi meeldimine?

Parfüüm, mis meeldib ühele inimesele, võib olla teisele vastumeelne. Milles peitub põhjus? Geenides.

Parfüüm, mis meeldib ühele inimesele, võib olla teisele vastumeelne. Milles peitub põhjus? Geenides.

Värskest uuringust selgus, et parfüümi meeldmine sõltub geenidest. Teadlased palusid inimestel hinnata erinevaid parfüümides kasutatavaid lõhnakomponente ning uurisid seejärel hindamises osalenute geene.

Selgus, et katses osalenud inimeste geenid ning neile enim meeldivad parfüümid olid omavahel seotud, vahendab myhealthnewsdaily.com.

“Inimestel on sageli raske endale sobivat lõhnaõli leida,” ütles uuringu eestvedaja August Hämmerl ajakirjas International Journal of Cosmetic Science. “Paljud otsustavad parfüümi pakendi või nähtud reklaami põhjal, ega arvesta lõhna endaga. Meie missiooniks oli välja selgitada, kas inimese geneetilise informatsiooni põhjal saab otsustada, millise parfüümi lõhn talle meeldib?” 

Mis muudab lõhna meeldivaks?

Varasemad uuringud on näidanud, et inimese kehalõhna seksuaalse atraktiivsusega on seotud genoomi piirkond, mida nimetatakse suureks koesobivuskompleksiks (MHC geenid). Inimeses tekitab kõige tõenäolisemalt külgetõmmet nende inimeste kehalõhn, kellel on tema omadest teistsugused MHC geenid. Evolutsioonibioloogide arvates aitab see looduses elavatel primaatidel vältida paaritumist lähisuguluses olevate isenditega.

Hämmerli teadlasterühm oletas aga, et inimesel võivad MHC geenid mõjutada ka eelistusi teiste lõhnade osas. Selle väljaselgitamiseks viisid nad läbi uuringu, milles osales 116 meest ja naist, kellel paluti nuusutada kümmet erinevat lõhna, sealhulgas seedri, roosi, kaneeli ja sambla oma. Teadlased kordasid teste erinevate lõhnakontsentratsioonide ja -segudega. Selgus, et kõige kõrgema hinnangu sai vaniljetaoline lõhn ja kõige madalmalt sai hinnatud indiast pärit mulla lõhn. Uuringus osalenute eelistused varieerusid aga kõigi lõhnade puhul, sõltudes iga inimese konkreetsest MHC geenide komplektist.

“Väga raske on kellelegi täiuslikku lõhnaõli luua, kuid mida rohkem uurida erinevaid lõhnu ja inimesi, seda enam tuleb eripärasid esile,” märkis Hämmerli. Tema sõnul võivad inimesed eelistada lõhnu, mis nende endi kehalõhnu potentsiaalsete kaaslaste jaoks kõige paremini esile tõstavad, kuid see teooria vajab veel kontrollimist.

 

 

 

Triin Tisler