Rännak sinu sees

Rännak sinu sees

Kogu elu on nagu pikk rännak roheliste lopsakate aasadeni, kus elutarkus, hingerahu, loovus ja elukvaliteet saavad ôilmitseda. Rännaku sooritamine aitab arengut elurännakul kiirendada ja soovitud suunas suunata.

Kogu elu on nagu pikk rännak roheliste lopsakate aasadeni, kus elutarkus, hingerahu, loovus ja elukvaliteet saavad ôilmitseda. Rännaku sooritamine aitab arengut elurännakul kiirendada ja soovitud suunas suunata.

Rännak on eelkôige abivahend neile, kes soovivad oma eluteel edasi jôuda.

– Neile, kes on môistnud, et muutused välises elus algavad muutustest sisemuses.

– Neile, kes on mingisse teemasse kinni jäänud.

– Neile, kelle keha on hakanud ilmutama nôrkuse märke.

– Neile, kelle teele on tulnud välised raskused, mis sunnivad hankima uusi sisemisi arusaamu.

– Neile, kes kannavad kaasas mineviku koormat.

– Neile, kellel on soovimatud harjumused ja käitumisviisid.

Rännak on teekond inimese sisemisel maastikul, mis toimub pealtnäha nagu vestlus, kuid hôlmab kôiki tasandeid, sealhulgas ka môtte-, tunde- ja vaimukeha. Tavaliselt jääb sellisest rännakust jälg selge positiivse muutuse näol. Rännaku ajal istub rändaja suletud silmadega, et välistada väliseid muljeid ja säilitada kontakt keha, alateadvuse ja tunnetega. Rännak kestab tavaliselt kaks tundi. Igaks konsultatsiooniks on vaja varuda kolm tundi, siis on aega ka vestluseks enne ja pärast protsessi.

Paljudele inimestele on Rännaku läbimine olnud uueks alguspunktiks. Teistele on ta andnud selgust oma olemisviisist ja pannud aluse soovimatute harjumuste muutmisele. Paljud on läbi töötanud traumasid ja vabanenud mineviku koormast.

Meetod Rännak/Journey on kokku pandud paljudest tunnustatud tehnikatest nii idast kui läänest. Üheskoos toimivad need väga tôhusalt. Rännaku on koostanud Brandon Bays, kes sai selleks vajalikud teadmised oma haiguse kaudu. Brandon Bays oli tegelenud aastaid enesearengu ja tervisliku toitumise ôpetamisega ning tegutsenud psühhoterapeudina, kui ta 1992. aastal ise tôsise diagnoosi sai. Lähemalt vôib tema lugu lugeda raamatust “Rännak.

Viimased 10 aastat on Brandon ôpetanud Journey/Rännaku meetodit tuhandetele inimestele Euroopas, Aafrikas, Uus-Meremaal ja Pôhja-Ameerikas. Meetod sobib ühtviisi kôigile, kes on avatud ja valmis muutusteks, sôltumata inimese soost, vanusest, rassist, usust, sotsiaalsest vôi kultuurilisest taustast.

Kui sa tahad teada, kas Rännak vôiks sulle sobida, vaata lähemalt alljärgnevaid küsimusi. Kui vastad JA ühele vôi mitmele küsimusele, oled valmis Rännaku abil avastama uusi horisonte.

– Kas sulle tundub, nagu oleks su elus midagi vajaka?

– Kas sa oled mingil moel ennasthävitav vôi mahasurutud?

– Kas sa oled takerdunud kaua kestnud teemasse?

– Kas sinu suhted pole nii ehedad ja täiuslikud, kui sa sooviksid?

– Kas sul puudub huvi ja vaimustus oma karjääri vôi elu suhtes?

– Kas sul on kestvaid terviseprobleeme?

– Kas sulle tundub, nagu oleks sinus rakendamata vôimalusi, mis ootavad väljendamist?

– Kas sa igatsed üles äratada oma teadlikkust, kogeda selgust ja sügavat sisemist rahu?

 

Rännaku protsessid

On vôimalik kasutada mitmeid erinevaid Rännaku protsesse, nagu Emotsionaalne rännak, Füüsiline rännak, Disainer rännak, Elu eesmärgi rännak, Külluse rännak, vôi koondada tähelepanu vabanemisele foobiatest, valust/peavalust, soovimatutest harjumustest, môtte- ja tegutsemisviisidest.

Emotsionaalne rännak lähtub tunnetest, mis on tajutavad protsessi alguses. Tunnete abil saadakse kontakt mälestuste, olukordade vôi inimestega, kellega need tunded seonduvad. Protsessi käigus kogetakse nn. Lätet, mis sisaldab sügavaid positiivseid tundeid meie sees. Töödeldakse ümber mälestusi, millest negatiivsed tunded sageli alguse on saanud. Vôetakse omaks uusi arusaamu. Rännak lôpetatakse ôpitu ja kogetu integreerimisega tulevikku.

Füüsiline rännak lähtub kindlast kehaosast. Kvantfüüsika on tôestanud, et keharakud omavad mälu. Tänu sellele on vôimalik kehaosadele tähelepanu koondades sinna salvestatud informatsiooniga ühendust saada. Füüsiline rännak algab nagu juhendatud meditatsioon ja viib sageli tôelisse sisemisse sügavusse, sobib paremini neile, kellel lähtepunktina kindlat tunnet ei ole. Ka siin on lôpetuseks soovitatav kasutada tulevikku integreerimist.

Disainer rännak koosneb môlemas eelnevas rännakutüübis kasutatavatest elementides, mida sobitatakse üksteisega vastavalt vajadusele.

Laste rännak on môeldud 6-16aastastele ja sarnaneb kôige enam Füüsilisele rännakule. Lastel on endaga parem kontakt kui täiskasvanutel ja seepärast kulub laste Rännakule tavaliselt tund aega.

Elu eesmärgi rännak on eelkôige neile, kas on hakanud huvi tundma selle vastu, miks nad oma elus eksisteerivad ja soovivad saada suuremat selgust.

Külluse rännak sobib neile, kes soovivad vabaneda piirangutest, mida nad ise alateadlikult oma elus loovad. Olgu siis tegemist suhete, heaolu, tervise, loovuse vôi majanduslike asjadega.

Foobiaravi on kujundatud foobiate kôrvaldamiseks. See on lühike, kuid sageli väga vôimas protsess, mille sooritamine ilma pikema Rännakuta vôtab umbes tund aega.

Valust/peavalust vabastamine on väike protsess, mis aitab vabaneda keha koormavast valust. Protsess kestab umbes pool tundi ja sobib neile, kellel on peavalu, kange kael vôi muud valupunktid. Sobib ka neile, kes soovivad teha algust oma kehaga tutvumisel uuel tasandil.

Vabanemine pahedest, môtte- ja tegutsemisviisidest – need on väiksemad protsessid, mille käigus tegeldakse kindlate eelnevalt valitud teemadega. Vajaduse korral on vôimalik neid protsesse ühendada Rännakuga. Teemaks vôib olla suitsetamine, küüntenärimine, liigsöömine vôi muud soovimatud harjumused.

Rännak neile, kes on haiged

Kuna füüsiline keha reageerib nii kôigile positiivsetele kui negatiivsetele sisemistele muutustele, on Rännak kasulik kôigile haigetele inimistele, kes tunnistavad seost keha ja psüühika vahel. Rännak vôib anda parema lähtepunkti keeruliseses olukorras hakkamasaamiseks ja raskete ravivormide läbimiseks. Sisemisest varakambrist leitakse hingejôudu ja turvatunnet. Raskemad haiged vajavad vôimalust vabaneda vanadest konfliktidest vôi süütunnetest, et saada hingerahu.

Laste rännak

Rännak on kasulik abivahend ka lastele. Paljud lapsed kogevad olukordi ja inimsuhteid, mida nad keeruliseks peavad. Probleemist teadlikku last saab suunata, toetada ja varustada sisemiste omadustega, mis aitavad selliseid olukordi vältida vôi neis paremini hakkama saada.

Rännaku protsess aitab lastel:

tundma ôppida oma tundeid

väljendada oma läbielamisi

selgemalt suhelda

abi paluda

môista teisi ja iseennast

mitte pidada pikka viha

vabaneda leinast, kurbusest, pahameelest, reetmisest, traumadest ja tugevatest tunnetest

koolis paremini toime tulla

Lapsed armastavad Rännakuid. Neil on täiskasvanutest parem kontakt oma keha ja tunnetega. Sellepärast kestavad laste rännakud tavaliselt kolmkümmend minutit, esimesel korral tunni. Lapsele turvatunde andmiseks on soovitav eelnevalt korraldada kokkusaamine koos lapse ja ühe vanemaga, kus laps saab teada, mis see Rännak täpselt on ja tutvuda inimesega, kes teda rändama viib.

Hüperaktiivsetele lastele on Rännak heaks abivahendiks nende argielu kergendamisel. Hüperaktiivsed lapsed vajavad teistest sagedamini abi, et hakkama saada näiteks vihahoogude, impulsiivsete tegude, sônakuulmatuse, konfliktide, tähelapanuraskuste, kurbuse, norimise, heitumise ja hirmudega.

Koostöös vanematega oleme täheldanud, et Rännak käivitab lastes soodsa sisemise protsessi, mis teeb lapse rahulikumaks, stabiilsemaks, enesekindlamaks, parandab tuju, aitab lahendada konflikte ja taluda norimist. Kergemaks on osutunud sôprade leidmine, lugemine ja kirjutamine.

 

 

Allikas: Teraapia.ee/Brandon Bays “Rännak”/www.tvjp.eu

 

 

 

Triin Tisler