Molkosan Vitality 4-nädalane test andis suurepäraseid tulemusi!

10 kommentaari
Molkosan Vitality 4-nädalane test andis suurepäraseid tulemusi!

Saamaks kinnitust piimavadaku pulbri Molkosan Vitality tõhususest seedeprobleemide lahendamisel viis A.Vogel´i Instituut käesoleva aasta suvel läbi avatud uuringu seedeprobleemidega inimeste seas. Osalejad kasutasid toodet Molkosan Vitality nelja nädala jooksul, ajavahemikus 18.06- 21.07.

Saamaks kinnitust piimavadaku pulbri Molkosan Vitality tõhususest seedeprobleemide lahendamisel viis A.Vogel´i Instituut käesoleva aasta suvel läbi avatud uuringu seedeprobleemidega inimeste seas. Osalejad, keda leidus ka buduaar.ee veebi lugejate seas, kasutasid toodet Molkosan Vitality nelja nädala jooksul, ajavahemikus 18.06- 21.07.

Uuring toimus vabatahtlike abiga ja sellest võtsid osa kõik soovijad, kellel esines erinevaid seedimisega seotud negatiivseid sümptomeid: kõhukinnisus, kõhulahtisus, kõhukinnisusega vahelduv kõhulahtisus, kõhugaasid ja sellest tingitud kõhupuhitus ning valulikkus ja röhatised.
Uuringus osales 30 vabatahtlikku, nendest lõpetas 29. Molkosan Vitality kasutamine toimus vastavalt spetsialistide etteantud skeemile, enamik testgrupis osalejaid said oma seedeprobleemidele lahenduse.

Uuringu ülesehitus

Tegemist oli avatud 28päevase uuringuga, kus erinevate seedehäiretega testgrupi liikmed kasutasid toodet Molkosan Vitality kolm korda päevas 1-2 teelusikatäit, lahustatuna kas vees või mahlas, ca 30 minutit enne iga toidukorda või selle ajal. Eelnes ka vastavasisuline koolitus seedehäiretest ja kasutatavast tootest.
Osalejatel oli lubatud kasutada kõiki siiani igapäevaselt kasutusel olnud ravimeid või toidulisandeid ning samuti paluti uuringus osalejatel mitte teha muudatusi oma igapäevases menüüs.
Enne testperioodi algust mõõdeti uuringus osalejate kehakaal, pikkus ja vööümbermõõt ning arvutati välja nende kehamassiindeks (KMI, määramaks ära võimalikud muutused KMI, kaalulanguse ja -tõusu ning vööümbermõõdu osas ning kontrollimaks Molkosan Vitality võimalikku osa kehakaalus toimunud muutustes).

Uuringu eesmärk

Eesmärgiks oli selgitada toote Molkosan Vitality (piimavadaku pulber) tõhusus seedeprobleemide lahendamisel ning patsientide rahulolu nimetatud toote igapäevasel kasutamisel.
Täiendava lisaeesmärgina vaadeldi, kas Molkosan Vitality aitab kaasa kehakaalu langetamisele, mistõttu mõõdeti ka osaliste kehakaal, pikkus ja vööümbermõõt, ning arvutati selle alusel kehamassiindeks.

Uuringu tulemused ja diskussioon

Osalenud 30-st patsiendist lõpetas uuringu 29 patsienti (28 naist ja 1 mees). Patsiendid jagunesid vanuseliselt viide rühma:
• 17-20  eluaastat 14 %
• 21- 30 eluaastat 45 %
• 31- 40 eluaastat 14 %
• 41- 50 eluaastat 21 %
• 51- 60 eluaastat 7 %
Allolevast tabelist leiate uuringus osalejate peamised kaebused ja seedehäirete iseloomustused ja isiklikud osalemise eesmärgid.
Osalejatel võis üheaegselt esineda ka mitu kaebust seedesüsteemi kohta ja sellest tingitult võis neil olla püstitatud mitu isiklikku eesmärki. Eesmärgiks oli erinevatest seedevaevustest vabanemine.