48 VEIDRAIMAT SEKSUAALSET FETIŠIT, millest sa ilmselt kuulnudki pole

48 VEIDRAIMAT SEKSUAALSET FETIŠIT, millest sa ilmselt kuulnudki pole

Seksuaalsus hõlmab unistusi, soove, vajadusi, ihasid ja nende täitmiseks vajalikke teadmisi, oskusi ja võimeid. Kuigi ilmselt oled üks enamikest, keda erutavad üsna tavapärased asjad nagu alasti füüsiliselt terve inimkeha, enesekindel pilk ja teatud meelas kõnepruuk, ei ole kõik ühe vitsaga löödud ning on inimesi, keda sütitavad vägagi omapärased asjad. Toome sinuni 48 kõige veidramat fetišit, mis kõlavad enamikule arvatavasti üsna uskumatult.

agalmatofiilia – seksuaalne kiindumus kujudesse, mannekeenidese vm liikumatutesse objektidesse
ailurofiilia – seksuaalne kiindumus kassidesse
akrotomofiilia – seksuaalne kiindumus amputeeritutesse
algolaania – seksuaalne nauding valust
ammofiilia – seksuaalse erutuse saamine liivastes kohtades
asfünksiofiilia – seksuaalne nauding kägistamisest
autogünefiilia – seksuaalne kiindumus iseendasse kui naisesse
biastofiilia – seksuaalne nauding vägistamisest
dendrofiilia – seksuaalne kiindumus puudesse
efebofiilia – seksuaalne kiindumus puberteediealistesse
emetofiilia – seksuaalse erutuse saamine oksest
eproktofiilia – seksuaalse erutuse saamine peeretustest
fetišism – seksuaalne kiindumus mingisse objekti (jalats, aluspesu) või materjali (nahk, kumm vms)
fornifiilia – seksuaalne nauding kinniseotud inimese kasutamisest mööblina
galaktofiilia – seksuaalne kiindumus piima või imetavatesse naistesse
gerontofiilia – seksuaalne kiindumus vanadesse inimestesse
harpaksofiilia – seksuaalne nauding röövimise või vägistamise ohvriks olemisest
hematolaania – seksuaalse erutuse saamine verest
hipofiilia – seksuaalne kiindumus hobustesse
hoplofiilia – seksuaalse erutuse saamine relvadest
hübristofiilia – seksuaalne kiindumus kurjategijasse
infantilism – seksuaalne nauding enda lapseks riietamisest või lapsena käitumisest
intsestofiilia – seksuaalne kiindumus perekonnaliikmesse
kanidefiilia – seksuaalne kiindumus koertesse
klaustrofiilia – seksuaalse erutuse saamine suletud kohtadest
klismafiilia – seksuaalne nauding klistiirist
koprofiilia – seksuaalse erutuse saamine väljaheidetest
krurofiilia – seksuaalne kiindumus jalgadesse
ksenofiilia – seksuaalne kiindumus võõrastesse, võõramaalastesse või tulnukatesse
küberseks – kujuteldav seksuaalvahekord, milles osalejad on omavahel audiovisuaalses ja/või tekstilises ühenduses interneti vahendusel. Telefoniseksis on osalejad omavahel telefoniühenduses.
küpripareuniafiilia – seksuaalne kiindumus prostituutidesse
maiesiofiilia – seksuaalne kiindumus rasedatesse või sünnitavatesse naistesse
masohhism – seksuaalne nauding valust või enda piinata laskmisest
mehhanofiilia – seksuaalne kiindumus autodesse ja teistesse mootorsõidukitesse
müsofiilia – seksuaalse erutuse saamine mustusest või räpasusest
nekrofiilia – seksuaalne kiindumus laipadesse
nekrozoofiilia – seksuaalne kiindumus surnud loomadesse või loomade tapmisse
pederastia – suguline läbikäimine mehe ja poisi/nooruki vahel
pedofiilia – seksuaalne kiindumus lastesse
sadism – seksuaalne nauding piinamisest või valu tekitamisest
sadomasohhism – seksuaalse naudingu saamine piinamisest või enda piinata laskmisest
sitofiilia – seksuaalne kiindumus toidusse
skopofiilia – seksuaalse erutuse saamine pilkudemängust, seoses enda või kellegi teise pilguga
skotofiilia – seksuaalse erutuse saamine pimedusest
zoofiilia – seksuaalne kiindumus loomadesse
urolaania – seksuaalne kiindumus uriini
vorarefiilia – seksuaalne nauding kellegi söömisest või kellegi poolt ärasöömisest
vuajerism – seksuaalne nauding seksuaalsuhte vaatamisest

Allikas: Wikipedia