Enesekindlus kasvab vanusega

Enesekindlus kasvab vanusega

Euroopa psühholoogid avalikustasid, et enesehinnang sõltub vanusest. Uuring näitas, et meie enesehinnang kasvab kogu täiskasvanuea jooksul ning langeb jälle, kui jõuame pensioniikka, kirjutab Geniusbeauty.

Euroopa psühholoogid avalikustasid, et enesehinnang sõltub vanusest. Uuring näitas, et meie enesehinnang kasvab kogu täiskasvanuea jooksul ning langeb jälle, kui jõuame pensioniikka, kirjutab Geniusbeauty.

Teadlased uurisid 3500 Euroopa kodaniku, vanuses 25 kuni 80, psühholoogilist seisundit. Noorematel osalejatel tõestati olevat kõige madalam enesehinnang. Seejärel kasvas enesehinnang koos vanusega, jõudes haripunkti 60 aasta vanuses ning langes järsult koos pensioniea saabumisega.

Teadlased tõestasid ka, et kogu elu vältel oli naistel madalam enesehinnang kui meestel.

Lisaks märkisid uuringu autorid, et suurema sissetulekuga osalejatel oli kõrgem enesehinnang kui pensionäridel, võrreldes nende väikese sissetulekuga eakaaslastega. Sama kehtis ka neile, kes olid rahul oma pereeluga.

 

Anneli Allikas