The Body Shop ja ÜRO peasekretäri noortesaadik käivitavad ülemaailmse koostöö kutsudes üles kaasama noori seadusandluses

foto

 
·        Uue globaalse raporti andmeil arvab 82% inimestest üle kogu maailma, et poliitiline süsteem vajab drastilist reformi, et tulevikus toimida ja pea 70% tunneb, et noortel peaks olema rohkem sõnaõigust
·        Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri noortesaadiku büroo ja The Body Shop koondavad jõud, et algatada äärmiselt ambitsioonikad propageerimispüüdlused
·        “Be Seen Be Heard” kampaania eesmärk on julgustada noori enam kui 75 riigis ja 6 kontinendil tegema enda häält kuuldavaks

ÜRO, New York, 11. mai 2022: Miljonid noored ei puutu kokku avaliku eluga. Keset kliimakriisi, ülemaailmseid konflikte ja lokkavat põlvkondadevahelist ebavõrdsust on noorte panus, vaatenurk ja esindatus vajalik enam kui kunagi varem.

Pea pool maailma populatsioonist on alla 30 aasta vana. Ometi moodustavad nad vaid 2,6% kogu maailma parlamendiliikmetest**. Maailma liidrite keskmine vanus on praegu 62***. Kõigist maailma parlamentidest 37% ei kuulu ühtegi alla 30-aastast parlamendiliiget** ja alla 1% nendest noortest parlamendiliikmetest on naised.

Noortel on õigus saada kaasatud neid mõjutavatesse poliitilistesse otsustesse, kuid nende osalemisel on arvukaid takistusi. The Body Shop ja ÜRO peasekretäri noortesaadiku büroo teevad koostööd muutmaks seda ülemaailmse kampaania Be Seen Be Heard kaudu, et võimendada noorte hääli avalikus elus.

Kampaania eesmärk on luua otsuste tegemisel pikaajalisi struktuurseid muudatusi, et kaasata rohkem noori. Kampaania algab täna “Be Seen Be Heard: Understanding young people’s political participation” ühisraporti ilmumisega. Raport on talletus kriitilisest ajahetkest, et teadvustada eelarvamusi ja struktuurseid tõkkeid, mis takistavad noori avalikus elus osalemast ning soovitusi nende probleemide lahendamiseks kogu ühiskonna hüvanguks. Aruanne sisaldab 2021. aasta detsembris The Body Shopi läbiviidud ulatusliku uurimuse tulemusi, mis hõlmab 26 riiki ja kokku 27043 vastajat, kellest üle poole olid alla 30-aastased.

Uuringust selgus, et 82% küsitletud inimestest nõustub, et poliitilised süsteemid vajavad tulevikus toimimiseks drastilisi reforme. 84% küsitletuist kirjeldas poliitikuid “omakasupüüdlikena” ja 75% küsitletud inimestest arvas, et poliitikud on korrumpeerunud. Kolmveerand alla 30-aastastest inimestest arvas, et poliitikud ja suurettevõtete juhid on põhjustanud korralageduse inimkonna ja planeedi vaatest.

Enamik – kaks inimest kolmest – nõustub ka sellega, et vanuseline tasakaal poliitikas on vale, sest 8 inimest kümnest igas vanuserühmas usub, et sobilik valimisiga (vanus, mil inimene saab esimest korda hääletada) on 16–18. Sellest hoolimata on enamikes riikides üle maailma valimisiga 18 või enam. Kolmandik alla 30-aastastest küsitletutest kaaluks poliitikasse minekut, võrreldes vaid viiendikuga üle 30-aastastest. Kõigi vanuserühmade küsitletud nõustuvad, et kui noorematel inimestel oleks rohkem võimalusi poliitika kujundamisel ja/või muutmisel kaasa rääkida muutuks poliitilised süsteemid paremuse suunas.

The Body Shopi tegevjuht David Boynton ütleb: “Meie seisukoht on selge. Maailma probleeme pole võimalik lahendada samade inimestega, kes teevad pidevalt samu valikuid. Meie uuringud näitavad, et enamik noori on tuleviku suhtes positiivselt meelestatud ning me peame kuulma nende seisukohti ja ideid otsustavatel hetkedel. Kasutame oma ülemaailmset haaret teadlikkuse ja toetuse suurendamiseks nagu oleme alati teinud. Alates sellest, kui Anita Roddick 1976. aastal The Body Shopi asutas oleme läbi viinud kampaaniaid teadlikkuse tõstmiseks sotsiaalse ja keskkonnaalase õigluse kohta, sest usume, et globaalsed ettevõtted vastutavad kogukondade ees, kus nad tegutsevad. Läbi meie kampaaniate ajaloo on The Body Shop põhjustanud otseseid muutusi uute seadusandlike meetmete või poliitiliste muudatuste kaudu enam kui 24 riigis aastast 1990. Be Seen Be Heard põhineb koos noortega ja noorte jaoks ausama maailma loomisel ning partnerluses ÜRO peasekretäri noortesaadiku bürooga on meie eesmärk justnimelt seda teha.”

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri noortesaadik Jayathma Wickramanayake ütleb: „Põlvkondadevaheline lõhe võimu, mõju ja usalduse osas on üks meie ajastu suurimaid väljakutseid. Nagu noored on selgelt väljendanud oma aktiivsusega tänavatel, kodanikuühiskonnas ja sotsiaalmeedias läheb neile süviti korda muutus, mis on vajalik võrdsemate, õiglasemate ja jätkusuutlikumate ühiskondade loomiseks. Osalemine on õigus, ning noorte puudulik esindatus otsuste tegemisel soodustab kasvavat usaldamatust poliitiliste institutsioonide suhtes ja võõrandumise tunnet valitud juhtidest, mis on põhjustatud seadusandlusest, mis ei kajasta noorte prioriteete, ei peegelda nende muresid ega kõneta neid. See kampaania on võimalus seda kõike muuta.”

The Body Shop ja ÜRO peasekretäri noortesaadik nõuavad ümberkujundavaid muutusi

Raportis selgub, et valitseb krooniline usupuudus poliitilistesse süsteemidesse, kuid on ka selge soov noorte suurema esindatuse järele kõigis vanuserühmades. Selline teave tõukab tagant rohujuuretasandi kampaaniate läbiviimist kogu maailmas. Aruandes kirjeldatud tegevused hõlmavad mitmesuguseid struktuurimuutusi poliitilistes süsteemides. Muuhulgas saaks noorte osalust avalike otsuste langetamisel pikas perspektiivis parandada läbi:

  • valimisea langetamise
  • noorte ametliku esindatuse suurendamine läbi noortekogude, parlamentide või komisjonide
  • takistuste kõrvaldamine, et võimaldada noortel osaleda avalikes otsustusprotsessides
  • esmahääletajate registreerimise lihtsustamine
  • noorte juhtimisoskuste parandamine

Kampaania viiakse läbi kuuel kontinendil enam kui 75 riigis ja 2600 kaupluses

Koostöö The Body Shopi ja ÜRO peasekretäri noortesaadiku büroo vahel tähendab, et noored ja teised sidusrühmad saavad kampaaniast osa võtta mitmel moel. Kohalike kampaaniate aktiveerimine hõlmab partnerlust konkreetse noorte juhitud või noortele suunatud valitsusväliste organisatsioonidega ja/või võimalusi toetust avaldada petitsioonide ja muu taolise kaudu.

Kampaania käivitub ülemaailmselt 2022. mais ja kestab kuni 2025. keskpaigani. Lisateabe saamiseks tutvuge kampaania kodulehega (sisestage veebilink).

*Globaalse noorteuuringu „Be Seen Be Heard“ viis 2021. detsembris läbi Dynata.

Suuremahulises kvalitatiivses ja kvantitatiivses uuringus küsitleti 26 riigis 27043 inimest erinevates vanuserühmades, sealhulgas 14160 inimest vanuses 15–30 eluaastat. Tulemuste usaldusväärsuse ja representatiivsuse tagamiseks hõlmasid osalejate valimid vanuse, soo, piirkonna ja sissetuleku kvoote. Lisaks tagas uuring geograafilise kaasatuse, sest valim hõlmas 59% maailma elanikkonnast.

** https://www.ipu.org/our-impact/youth-empowerment/data-youth-participation

*** REIGN Dataset | REIGN (oefdatascience.github.io)

The Body Shopi kohta

B Corp ettevõttena on The Body Shop pühendunud ambitsioonikatele sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele eesmärkidele. Selle aasta alguses asutas The Body Shop noorteühenduse Youth Collective, et aidata ettevõttesiseselt noorte hääli võimendada. The Body Shopi Youth Collective ühendus koosneb 10-12 alla 30 aasta vanusest inimesest nii ettevõttesiseselt kui väljastpoolt. Nende ülesandeks on nõustada The Body Shopi juhtgruppi noorte seisukohtade ja hääle osas.

The Body Shop investeerib palju aktivistlikesse algatustesse ja selleks on loodud üle kogu maailma tegutsev pühendunud aktivismimeeskond, mis on keskendunud uurimistööle ja taktika väljatöötamisele. Ammu enne seda, kui aktivismist sai tööstuse moesõna on The Body Shop surunud läbi muutusi seal, kus teised brändid nägid vaid riske. The Body Shop on mobiliseerinud oma ülemaailmse kollektiivi ja korraldanud üle 20 aasta kampaaniaid teemadel nagu põlisrahvaste õigused, loomade õigused, seksikaubandus ja Amazonase vihmametsade põletamine.

ÜRO peasekretäri noortesaadiku büroo kohta

2017. aastal nimetas ÜRO peasekretär oma noorte erisaadikuks Sri Lankalt pärit Jayathma Wickramanayake, kellest sai ühtlasi organisatsiooni ajaloo noorim kõrge ametnik.

Noortesaadiku ülesandeks on ühtlustada ÜRO süsteemi jõupingutusi noorte arendamisel, tõhustada ÜRO reageerimist noorte vajadustele, propageerida noorte arenguvajadusi ja -õigusi, samuti tuua ÜRO noortealane töö noortele lähemale. Lisateabe saamiseks jälgige sotsiaalmeedias @UNYouthEnvoy ja tutvuge kodulehega: www.un.org/youthenvoy.

Noortesaadik tegutseb noortega seotud küsimustes ka peasekretäri nõuniku ja esindajana.

Lisateabe saamiseks jälgige sotsiaalmeedias @UNYouthEnvoy ja külastage kodulehte www.un.org/youthenvoy.