Milline on ema roll lapse arengus?

22 kommentaari
Milline on ema roll lapse arengus?

  Emaroll on ajaloo vältel olnud naise üheks põhirolliks. Ema hoolitseb, rahustab, toidab ning on seeläbi seotud lapse hea enesetunde ja arenguga. Ta on olulisel kohal lapse arengu toetajana, suhete hoidmisel ja tundelisel suhtlemisel lapsega.    

Emaroll on ajaloo vältel olnud naise üheks põhirolliks. Ema hoolitseb, rahustab, toidab ning on seeläbi seotud lapse hea enesetunde ja arenguga. Ta on olulisel kohal lapse arengu toetajana, suhete hoidmisel ja tundelisel suhtlemisel lapsega.  

Lapsed on emaks olemise suurim rõõm. Kuigi emainstinkt avaldub tüdrukutel juba lapseea nukumängudes, annab see end tunda ematundena tavaliselt esimese lapse sündmisel. See puhkeb jõuliselt ajal, kui naine surub enda vastu abitu inimhakatise. Oma esimese, vastsündinud lapse.

Tunne

Mõnedel naistel tekib “ematunne” alles teise või kolmanda lapse sündimisel ning mõnel ei olegi seda õnnelikku annet. Geneetikud tõestasid alles hiljuti emadusgeeni olemasolu. See tõestab, miks mõnel naisel tuleb oma lastest puudus ja ta võtab veel lastekodustki neid juurde (vastav geen on hästi välja arenenud), et tunda ennast tõelise emana, ning armastust jätkub võrdselt nii omade kui ka võõraste laste jaoks. 

Samas hülgab teine ema oma (vastav geen puudub või on üsna väike) ilma suuremate süümepiinadeta või paremal juhul ei soovi ta ühtegi last ilma sünnitada ega ka soetada.

Tipptasemel vastastikust suhtlust (ka ema ja beebi vahel) on võrreldud tantsuga, kus osalised reageerivad vaistlikult teineteise liigutustele, neid just nagu ette aimates.

Ema armastus omandab erakorralise tähenduse lapse jaoks just elu algetapil, sest see periood on kõige sensitiivsem isiksuse baas maailmaga suhte loomiseks. Ema armastuse aluseks on just naise enda lapsepõlves kogetud armastus.

Karjäär

Tänapäeva naisel ei ole kerge emadust ja karjääri ühendada. Naisel, kellele on tähtis edukus karjääri mõistes, on võimalus Eesti riigis vabalt tööl käia ning rohkem kasvatab last karjäärist vähem huvitatud mees. Räägitagu ja kirjutatagu kui palju tahes naiste tööhõivest või hõivamatusest, aga kuidagi ei saa alahinnata ema tähtsust väikelapse sotsiaalses ning psühholoogilises arengus.

Emaarmastusel ja otsesel kontaktil lapsega on hulga sügavam sisu, mille tegelikku olemust ei ole siiani veel lõplikult uuritud. Ema armastus tingib sageli kõigi lapse soovide täitmise.

Hool

Ema näeb oma last alati ealt nooremana ning pidevat kaitstust ja õpetust vajavana. Pime emaarmastus on kergesti mõjutatav, mistõttu ema varsti ei taipagi, et näeb oma lapses just neid jooni, mida ta seal näha tahab, kuid mis kahjuks harva ka tegelikkuses peegelduvad. Nii on kõrvalseisjal emale sageli üsna raske selgitada tema kasvatusvigu ja lapse eksimusi.

Täiuslikkus

Emadena ihatakse olla täiuslikud igal alal: näidata oma töötulemusi, harida ja täiendkoolitada end nii palju kui jaksatakse ning olla ka lapsevanematena täiuslikud. Ehk on aga üht-teist õppida minevikust, vanaemadelt ja vaaremadelt. Loodusrahvastel kasvas väikelaps n-ö ema rinnal. Selle sideme on tsivilisatsioon paljus rikkunud. Ema rahustav hällilaul on koos hälliga kolinud ajaloomuuseumi ning kadumas on ka emapoolne oma sõnadega edastatav muinasjutt. Neid ei suuda asendada ei raadio, makk ega televiisor, rääkimata arvutist.

Aeg 

Väga väärtuslik on aeg, mida vanemad lastele annavad, ning teadmine, et ükskõik, mis elus juhtub, vanemad on ikka nende jaoks olemas ja laps on vanemale kõige väärtuslikum. Niiviisi hakkab lapski oma vanemaid rohkem austama ning neist lugu pidama. Saadakse oma ellu väärtusi, mida tahetakse ka oma lastele edasi anda.

 

Allikas: T. Niiberg ” Õnneliku kodu ja pere saladus”; Internet

 

 

Triin Tisler

Sarnased artiklid