Uuring: vanemad avaldavad internetis oma laste kohta liiga palju infot

Uuring: vanemad avaldavad internetis oma laste kohta liiga palju infot

Internetti hakatakse kasutama aina nooremas eas ja ka väikelapsed puutuvad juba kokku internetis peituvate ohtudega – ka nendega, mida põhjustavad lapsevanemad ise.  

Internetti hakatakse kasutama aina nooremas eas ja ka väikelapsed puutuvad juba kokku internetis peituvate ohtudega – ka nendega, mida põhjustavad lapsevanemad ise.

EU Kids Online võrgustiku uus uuring analüüsib 0-8aastaste laste interneti kasutamist. Noorte laste interneti kasutamine on märkimisväärselt kasvanud, kuid nende interneti kasutamise positiivseid ja negatiivseid külgi on see-eest väga vähe uuritud, vahendab Iltalehti.

”Uuringud näitavad, et lapsed hakkavad internetti kasutama aina nooremas eas. Puuduv tehniline taip ja sotsiaalsed oskused võivad nad aga ohtudele haavatavamaks muuta,” tõdes vanemteadur Annikka Suoninen.

Vanemad peaksid hoolsamini mõtlema, mida nad internetis avaldavad

Üks teadlaste peamistest muredest on seotud vanemate kombega avaldada oma lapsest internetis fotosid ja videosid, mis võivad mõjutada lapse ”digitaalset jalajälge” ehk seda infot, mida hiljem on lapse kohta võimalik internetist leida.

”Eelkõige peaksid veebilehed mõtlema oma kasutustingimuste ja kohustuste peale, et vajadusel oleks andmeid võimalikult kergelt eemaldada. Andmete kustutamine on näiteks vajalik siis, kui alaealised on avaldanud internetis konfidentsiaalset infot, valeandmeid või infot, mida on võimalik kuritarvitada. Kustutamist tuleks rakendada ka lapsevanemate albumitele, mis ohustavad lapse privaatsust,” sõnas Suoninen.

Väikesed lapsed ei oska internetis ohutult tegutseda, eriti kui tegemist on sotsiaalse meediaga – olgu see siis suunatud lastele, täiskasvanutele või noortele, nagu näiteks Facebook või Youtube.

Juhiseid peaks parandama

Aruande kohaselt peaks ilmtingimata töötama vanematele välja juhiseid, kuidas peaks suhtuma väikelaste interneti kasutamisse.

Vanematele peaks koostama juhised vastavalt lapse eale ja need peaks sisaldama nõuandeid selle kohta, kuidas vanemad saavad oma lapsi toetada ja aidata võimalikult turvaliselt internetti kasutama.

 

Anneli Allikas-Parv