Ennustajad

22 kommentaari

Läbi aegade on inimestel olnud lakkamatu huvi ennustajate vastu. Teadmisjanu on üks inimese omadustest, mis tihti muutub uudishimuks. Just uudishimu rahuldamise eesmärgil hakkavadki inimesed tegelema ennustamisega. Aga mõelge… millega on ikkagi seletatav inimeste suur soov teada oma tulevikust? Kas Te ei leia, et selle huvi taga peitub hoopis inimeste usaldamatus ja ebakindlus iseenda suhtes?

Läbi aegade on inimestel olnud lakkamatu huvi ennustajate vastu. Teadmisjanu on üks inimese omadustest, mis tihti muutub uudishimuks. Just uudishimu rahuldamise eesmärgil hakkavadki inimesed tegelema ennustamisega. Aga mõelge… millega on ikkagi seletatav inimeste suur soov teada oma tulevikust? Kas Te ei leia, et selle huvi taga peitub hoopis inimeste usaldamatus ja ebakindlus iseenda suhtes? Teadagi on suuremalt osalt ennustajad ja selgeltnägijad rahvapärased psühholoogid, kes kasutavad tihti intuitiivselt või teadlikult teadmisi ja informatsiooni, mida annab talle inimene ise. Jah, igaüks meist võiks olla ennustaja! Selleks, et teha järeldusi inimese psüühilise seisundi ja nende protsesside kohta tema käitumise ja olemise alusel, peaksime vaid koguma teadmisi füsiognoomikast, hironoomikast ja veel mõnest teadusliku psühholoogia õpetusest.

Teised ennustajad omavad aga selgeltnägemise võimet. Nad saavad informatsiooni millegi või kellegi kohta silme ees nähtava tekstina, häälena, mõtetena, kujunditena… Selgeltnägemise võime põhjal ennustamiste hulka võib lugeda ka ennustamist kohvipaksult, kaartide järgi jne. Kuid kogu see informatsioon, mis jõuab erinevas vormis ennustajani, on erakordselt subjektiivne! Ennustaja teab, tunneb ja näeb ainult enda informatsioonikihti, ainult oma varianti, mis on kättesaadav talle antud ajahetkel. Tulevik on aga mitmevariandiline! Tõsiasi, et tulevikul on alati palju variante, annab inimesele vabaduse ise valida endale sobivaim.
Kurb on aga see, kui inimene, kes on käinud ennustaja juures, on võtnud omaks (endasse) ennustaja informatsiooni oma tuleviku kohta. Sellisel moel toimub tuleviku programmeerimine. Meiega toimub ja juhtub just see, mida me ise usume. Ja kui me jääme uskuma mingisuguse selgeltnägija, ennustaja nägemust meie tulevikust, siis on suur tõenäosus, et see kõik just nii lähebki. Ennustused jätavad inimese ilma õigusest ise valida!
Eriti ohtlik on ennustamise juures ka see, et ennustamise käigus annab inimene ennast teise inimese meelevalda koos enda ja tema karmavooludega. See võib põhjustada aga hoopis inimese probleemide süvenemist. Tihti vastab tõele ütlus, et „kingsepp on ise ilma saabasteta“. Püüdes abistada teisi, ei suuda ennustaja ise lahendada oma probleeme. Ja inimesed võivad tuua need probleemid oma peresse.

Inimesed, kes on juba kasutanud ennustajate teenuseid või plaanivad seda siiski teha, võiksid alati meeles pidada, et saatust muuta on võimalik! Tõekspidamine, et kõik on ette määratud ja saatust muuta ei saa, on valearvamus. Inimene ise määrab oma saatuse, alates väikestest detailidest ja lõpetades elutee kui tervikuga. Igaüks on ise vastutav omaenda elu eest. Kuigi vahel võib tunduda lihtsam lasta kellelgi teisel (nt ennustajal) otsustada, näidata kätte teeots, mida mööda edasi minna. Kuid selleks, et elada teadvustatult, peab igaüks ise valima tee, mida mööda käia. Kõik me võime vahel eksida ja eksimine on inimlik! Oma vigadest ju õpitaksegi. Rasketel hetkedel on alati hea võtta abiks kas professionaali või lähedaste nõuanded ja soovitused, kuid iialgi ei tohiks me ära anda oma õigust ise valida endale tee.

Kõik see, mis on olnud minevikus ja on praegu olevikus ning on tulemas tulevikus, on meie endi otsused ja valikud.
Põhiline on see, et mõelge alati positiivselt! Igal me mõttel ja sõnal on jõud ning need mõjutavad reaalsust! Me kõik loome ise seda maailma, milles elame! Ning vastupidist ei saa keegi väita, kuni ei suudeta seda tõestada!

/Kelli Tõnsing/