Ants Rootslane soovitab, kuidas parandada enesejuhtimist

FOTO
Foto: Karl Saare

Parem enesejuhtimine ehk enese motiveerimine, eesmärkide seadmise oskus, kiire otsustamine, enesekindlus, stressiga toimetulek ja enese emotsioonide mõistmine tagab parema soorituse ja suurema rahulolu. Terapeut Ants Rootslane, kes osaleb augustis Ühenduses High on Life festivalil, annab soovitusi, kuidas enesejuhtimist parandada.

Rootslase sõnul on teinekord targem see, et inimene ei tee mitte midagi ja laseb juhtimise vabaks, sest muidu võib tekkida olukord, kus inimene tahab omada liiga palju kontrolli. „See tähendab seda, et ma pean reageerima sündmustele ja neid tekib koguaeg, aga sa teed seda selle sama vana reageerimismustri pealt ehk siis mõnikord on lihtsam teha mitte midagi ja vaadata, mis juhtub. Võta seda kui mängu, see ei ole nii traagiline, vaid see on nagu mänguväljak. Me kogeme erinevaid rolle ja minu arvates on see suur õnnistus, et me saame kogeda kurbust - läbi kurbuse on sündinud parimad ja ilusad teosed maailma, ka romaanid,“ räägib ta.

Terapeudi sõnal ei saa enesejuhtimist ühe sõnaga kokku võtta, vaid see on suur töö enesega. „Esimene asi selleks, et sa saaksid ennast juhtida, on lõdvestuma õppimine. Kui ma ei ole lõdvestunud, siis ma ei juhi mitte midagi. Kui ma peaks energiatega töös minema emotsionaalseks, siis ma ei juhiks mitte midagi, ma oleks kaoses. Kui ma töötan energiatega rahulikult, isegi kui juhtub midagi väga hullu, siis ma olen ikkagi rahulik, ma vaatan seda ja järgin seda tunnet. Näiteks ühe teadlase raamatus on kirjas, et sisetunnet ei maksa uskuda. Mina olen natuke teisel arvamusel. Ilmselt teadus ei ole sinnamaani jõudnud, aga me ei saa sisetunnet alati usaldada, sest me ei ole ise sisemiselt puhtad. Meil on seotus isa, ema või kellegi kolmandaga. Me kanname endas kellegi võõra tundeid, kanname varjatud lojaalsust oma taustsüsteemile, kust me oleme tulnud ja seetõttu inimestel tekib sisemine konflikt. Mina tunnen, et ma tahan teha selle otsuse, aga miski ütleb, et ära tee, isegi kui sellest otsusest tuleks palju head, aga terve suguvõsa on kannatanud, siis kuidas ma kuulun sinna, kui ma nii õnnelik olen ja mul hästi läheb. Teinekord on see, et kui keegi saab perekonnast edukaks ja kõik on hästi, siis kuidas hakatakse teda enda probleemidesse tagasi tõmbama. Ta tahab aidata, aga see on lõks ja teinekord tuleb öelda ka ei. See oskus konflikti pidada ilma, et sa kedagi ründaks, on väga oluline,“ selgitab ta.

Tasub meelde jätta!

·       Parem enesejuhtimine tagab parema soorituse ja suurema rahulolu.

·       Esimene asi selleks, et sa saaksid ennast juhtida, on lõdvestuma õppimine.

·       Teinekord on targem see, et inimene ei tee mitte midagi ja laseb juhtimise vabaks.

·       Oskus konflikti pidada ilma, et sa kedagi ründaks, on väga oluline.