ABIELU MÕJUB NAISTELE ja meestele ootamatul viisil

Nii heas kui halvas, nii rikkuses kui vaesuses, nii rõõmus kui kurbuses… Seda lauset on kuulnud kõik abieluranda sõudnud paarid. Kuigi paarid vannuvad, et abielludes nende iseloom ei muutu, siis hiljutisest uuringust selgus, et abikaasade isiksus muutub esimese abieluaasta jooksul väga üllataval viisil, vahendab Huffington Post

Ameerika Georgia ülikooli teadlased viisid läbi uuringu selgitamaks välja, kuidas muutub kaasade iseloom esimesel abieluaastal. Uuringus keskenduti viiele omadusele: kui sotsiaalne paar oli, kui väga janunesid nad uute teadmiste järele, kui tundlikud, koostööaltid ja õnnetud nad olid. 

Tulemustest selgus, et mehed muutusid uue rolliga kohanedes palju tundlikumaks. Naised ei tundnud ennast aga enam nii vihase või õnnetuna kui enne abiellumist. 

Selgus ka, et meeste sotsiaalsus vähenes abiellumisega üsna suurel määral. Ka muutusid kaasad vähem koostööaltiks, mis tähendab, et inimesed soovivad siis kinni pidada enda arusaamadest ning tegudest ja pole sugugi valmis kogu aeg kompromisse tegema. 

Uuringust selgus ka see, et vanus, töökoht või suhte pikkus ei mänginud isikuomaduste muutumise juures mingit rolli.