Terviseamet: lutiketid on lastele ohtlikud

Terviseamet: lutiketid on lastele ohtlikud

Terviseamet sai vihje koos küsimusega, milles tunti muret Facebookis erinevatel lehekülgedel pakutavate lutikettide ohutuse kohta. Tarbijakaitseamet tegi Terviseameti palvel kontrollostu, mille tulemusel selgus, et osad lutiketid ei vasta neile esitatud nõuetele.

Terviseamet sai vihje koos küsimusega, milles tunti muret Facebookis erinevatel lehekülgedel pakutavate lutikettide ohutuse kohta. Tarbijakaitseamet tegi Terviseameti palvel kontrollostu, mille tulemusel selgus, et osad lutiketid ei vasta neile esitatud nõuetele.

Ostetud lutikett saadeti laborisse testimisele, kus selgus, et taolised lutiketid ei ole lastele ohutud, kuna testimisel eraldusid keti väikesed osakesed, mis võivad põhjustada laste lämbumist. Samuti ei vastanud nõuetele ei lutiketi pikkus ega jämedus.

Enne lastele suunatud toodete müüki oleks hea teada, et lastekaubad peavad olema valmistatud sellistest materjalidest ja niisugusel viisil, et nende tavapärane kasutamine oleks laste tervisele ohutu. 

Terviseamet ei ole testinud kõikide lutiketi tootjate ja müüjate kette, aga ettevaatusabinõuna soovitatakse taolisi kette lastele kättesaamatus kohas hoida.

 

Buduaar.ee