õnneliku inimese omadused

Uurijad on jõudnud järeldusele, et õnnelikul inimesel on tingimata 4 kindlast iseloomujoont. Esimeseks neist on austus enda vastu ja koguni rahulolu iseendaga. õnnelikud inimesed peavad end keskmisest eetilisemaks, tublimaks ja ka tervemaks.Teiseks on õnneseentel tingimata selline tähtis omadus nagu tugev enesekontroll.

marina@buduaar.ee


Uurijad on jõudnud järeldusele, et õnnelikul inimesel on tingimata 4 kindlast iseloomujoont. Esimeseks neist on austus enda vastu ja koguni rahulolu iseendaga. õnnelikud inimesed peavad end keskmisest eetilisemaks, tublimaks ja ka tervemaks.


Teiseks on õnneseentel tingimata selline tähtis omadus nagu tugev enesekontroll.


Kolmandaks, õnn saabub optimistide õuele – kuna erinevalt pessimistidest on nad kindlad, et saavad iga püstitatud eesmärgiga hakkama. Edule häälestatus aga tagabki enamasti tõepoolest edu ja seega ka rahulolu ja õnne.


Ja lõpuks, õnnelikud inimesed on enamasti ekstraverdid: avatud suhtlejad, temperamentsed ja reeglinaâ