SEKSSUHE SÕBRAGA – võimalik või mitte?

Kas arvasid, et friends with benefits õnnestub kõige paremini siis, kui sõprussuhe pole väga lähedane? See ei ole tõsi, selgus hiljutisest uuringust.

Denveri ülikoolis läbi viidud uuringus üritati selgitada, mismoodi friends with benefits ehk sõpradevaheline sekssuhe kõige paremini toimiks. Selgus, et sellise suhte õnnestumiseks peavad osapooled kokku leppima piirides, rääkima avameelselt oma ootustest ning mõistma ja aksepteerima tõsiasja, et selline suhe on enamjaolt midagi muud kui sõbraga niisama koos aja viitmine.

Uuringus osalenud sajale antud olukorras olevale paarile esitati erinevaid küsimusi. Küsimused puudutasid muuhulgas selliseid asju, kas oled ennast kuidagi ohverdanud, milliseid kompromisse on selline suhe kaasa toonud ning kas seks teistega mõjutaks kuidagi käesolevat sekssuhet. Uuringus pöörati tähelepanu ka seksuaalsele rahulolule.

Tuginedes vastustele oli võimalik järeldada, et seksi kvaliteet mängis väga suurt rolli sellise sekssuhte kestvusel. Kvaliteet polnud aga ainus faktor, mis rahuolu mõjutas. Kõige enam olid sellise kokkuleppega rahul need osapooled, kes käitusid nagu paarid ning olid teineteise nimel teinud väikeseid ohverdusi. Lisaks selgus vastustest, et kaaslasesse ei suhtuta ainult kui varuvarianti, vaid mida vähem otsiti teisi partnereid, seda rahulolevamaks sellist sekssuhet peeti.

Antud suhtevormi võib pidada ka fake-suhteks ja see polegi täitsa vale. Sellise suhtega on seotud palju psühholoogiat.

“Antud olukorras olevad noored täiskasvanud kogevad, et nad on justkui suhtes, kuhu kuuluvad ka traditsioonilise suhte juurde kuuluvad asjad nagu teineteise nimel ohverduste toomine. Kiindumust näitavad teod muudavad sellise elukorralduse reaalse suhte moodi ning osapooled ei soovi enam mujalt seksi otsida,” sõnas uuringut juhtinud Jesse Owens.

Selline sekssuhe sõbraga võib siis isegi toimida, kui reeglid on mõlemale osapoolele selged. Avatud ja avameelne suhtlemine on kõige aluseks – nagu ka igas muus suhtes. 

 

allikas: Huffington Post