Milline vara kuulub ühisvara hulka, mis läheb lahutamisel jagamisele?

Tihti ei tea lahku läinud inimesed, mis õigused on neil  ühisele varale? Kes saab auto, kes maja, kelle juures hakkab elama koer? Kuidas see kõik käib ja mille alusel? Järgnev informatsioon on teile abiks ühisvara jagamisel.

Tihti ei tea lahkuläinud inimesed, mis õigused on neil  ühisele varale? Kes saab auto, kes maja, kelle juures hakkab elama koer? Kuidas see kõik käib ja mille alusel? Järgnev informatsioon on teile abiks ühisvara jagamisel.

Perekonnaseaduse järgi on abielu jooksul omandatud vara abikaasade ühisvara. See põhimõte kehtib juhul, kui pole sõlmitud abieluvaralepingut, milles võib olla teisiti kokku lepitud.

Kuigi abieluvaralepinguid hakati Eestis sõlmima alles 1990. aastate teisel poolel, tuleb vahel ette, et mõni aasta tagasi sõlmitud abieluvaralepingus abieluvaralepingu kohta tehtud otsust ei mäletata täpselt.

Vara õigusliku staatuse kindlakstegemisel on määrav just nimelt vara soetamise aeg. Enne abielu sõlmimist ja pärast abielusuhete lõppemist omandatud vara on abikaasa lahusvara ning abielu kestel soetatud vara on ühisvara, sõltumata sellest, kelle nimele see on registreeritud või kelle teenitud raha eest ostetud.

Seaduse kohaselt on abikaasade osad ühises varas võrdsed. Kohus võib vara jagamisel sellest reeglist kõrvale kalduda ja otsustada vara jagamise mittevõrdsetes osades, näiteks juhul, kui ühisvara on omandatud ühe abikaasa lahusvara eest või kui abikaasa lahusvara väärtus on abielu kestel oluliselt suurenenud teise abikaasa töö või kulutuste arvel.

Kui abikaasad on otsustanud oma elu eraldi edasi elada, kuid ei ole seda ametlikult vormistanud, peavad nad silmas pidama, et teise abikaasa nõusolek võib olla vajalik väga mitme tehingu tegemiseks. Nii näiteks ei saa nad kinnisasju müüa, kinkida ega pantida teise abikaasa nõusolekuta. Sama probleem tekib ka juhul, kui abielu lahutamisel pole ühisvara jagamist toimunud, mistõttu võib jagamata ühisvaraga tehinguid tehes tekkida vajadus endise abikaasa kaasamiseks.

Kui endine abikaasa ei anna näiteks müügiks oma nõusolekut, tuleb vara jagamiseks ikkagi pöörduda kohtusse. 

Abielu jooksul pärimise, kinke või omandireformi käigus varade tagastamise teel omandatud vara, samuti enne abiellumist omandatud vara ning isiklikud tarbeesemed on seaduse kohaselt abikaasa lahusvara. Paraku võib ka ühe abikaasa lahusvara muutuda abielu kestel ühisvaraks, näiteks juhul, kui lahusvaraks oleva ehitise juurde erastatakse abielu kestel maa, võib tekkinud kinnistut lugeda abikaasade ühisvaraks. 

Kui lahutatud abikaasad on oma vara jaganud, võivad nad oma vara käsutada, kuidas soovivad, ega pea selleks küsima endise abikaasa nõusolekut. Kui ühisvara on jagatud, on lahutatud abikaasa pärandvaraks kogu tema vara. Endisel abikaasal ei ole sellele varale mingisugust õigust.

Buduaari arhiiv