Villu Parvet: millist naist mehed tegelikult tahavad?

Villu Parvet: millist naist mehed tegelikult tahavad?

Oleme rääkinud paljude meestega sellest, millist naist nad tegelikult tahavad. Samuti sellest, mida naised meeste mõtetest arvavad. Kohati on erinevused päris suured. Alljärgnevalt on kirja pandud meeste mõtted otse, liialdusteta ja ausalt.

Oleme rääkinud paljude meestega sellest, millist naist nad tegelikult tahavad. Samuti sellest, mida naised meeste mõtetest arvavad. Kohati on erinevused päris suured. Alljärgnevalt on kirja pandud meeste mõtted otse, liialdusteta ja ausalt.

 

Need mõtted võivad tunduda veidi ootamatud, sest naised mõtlevad teistmoodi. Samuti on loomulik, et naised peavad oma ettekujutustes mehi vahel teistsugusteks, sest soovivad lihtsalt näha neis unistuste rüütleid. Mehi ei tasu hinnata naiseliku loogika abil, sest nad on ehitatud teiselaadseks. Milline siis peab olema naine, keda mehed tahavad?

Seksikas. Vaatamata sellele, et räägitakse palju sisemisest ilust ning selle avastamisest, tahavad mehed eeskätt seksikaid naisi. Mehed soovivad, et naine oleks ilus: füüsiliselt atraktiivne, hoolitsetud, värske, meeldivalt lõhnav jne.

 

Ei ole ühte ideaalset naisekeha, vaid on ideaalsed variandid erinevat tüüpi naise kehadest. Mehed peavad seksikaks erinevaid kehasid, kuid soovivad, et naine esindaks seda tüüpi keha võimalikult ideaalilähedaselt. Näiteks on olemas ilusad väiksed naised, kellel on väiksed rinnad ja pihast piisavalt laiemad puusad; on olemas seksikad pikad naised, kes on modellilikud ja klassikaliselt ilusad; on olemas ka vormikas kehatüüp, mille puhul on oluline  proportsionaalsus jne.

Lootes vaid oma sisemise ilu peale, ei pruugi naine lihtsalt heade meestega tutvudagi, sest ei ärata piisavalt tähelepanu. Kui oled vallaline, siis on igal juhul kasulikum oma seksikus välja tuua, sest nii  lihtsalt saad ise valida, milliste meestega jätkad suhtlemist.

 

Samuti on oluline säilitada seksikus püsisuhtes. Seks on paraku väga oluliseks suhte osaks ning mees ootab, et naine oleks tema jaoks kuum ja erutav pikaajaliselt.

 

Aus. On vähe mehi, kes ei tahaks, et nende naine oleks aus. Mehed hindavad tõsiselt seda, et naine ei valetaks neile nii väikestes kui suurtes asjades. Ausus ning sirgjoonelisus tekitavad mehes naise vastu austust ning see aitab luua toimivaid suhteid.

Naise ausus ja avatus määrab ära ka standardid, mille järgi mees ise käitub ja käituda püüab. Mehega suhtes olles tema vastu läbinisti aus olemine muudab meest ning välistab mitmelgi juhul juba ette mehe valelikkust. Väga sageli ei ole mehed ausad sunniviisiliselt hirmu tõttu, vaid just sellepärast, et nad tunnetavad, kuidas aus naine seda väärib.

Mees on harjunud sageli olema aus ka oma lähedaste sõpradega. Just aususe läbi on võimalik naisel saavutada mehe silmis sõpradega sarnane staatus. Seetõttu ongi just aus olemine võtmeks mehe sõbraks saamisel. 

Näiteks ei tasu naisel liialdada ja moonutada pisiasju, millest mees niikuinii aru saab. Vahel võib see muuta mehi väga kriitiliseks. Ainukesed asjad, mis valedena reeglina hästi läbi lähevad, on need, mis seonduvad mehe kiitmisega. 

 

Toetav ja mõistev. Vaatamata sellele, kui oluliseks ja tugevaks mehed ennast peavad, vajavad nad tegelikult päris palju tuge. Just naise piisav tähelepanu mehele ning mehe ära kuulamine ning püüdlus teda mõista, näitab seda, et naine toetab meest.

Mehed tahavad tunda, et naine on „nendega samas paadis“ ning tema peale saab vajadusel loota. Kui ka praktikas ei teki palju kriitilisi olukordi, on siinkohal oluline tunne, mille naise toetus mehes tekitab. Seetõttu võtabki mees toetavat naist ka sõbra ja liitlasena. 

Näiteks tahavad mehed, et nende oma naine mõistaks neid ka siis, kui kogu maailm on nende vastu. Nad ootavad aktiivselt toetust, kui on eksinud – inimlikul tasandil võib see naisele kohati raske olla, kuid just säärastes olukordades toetuse andmine sõimamise, halvustamise ja näägutamise asemel on meestele väga oluline.

 

Hoolitsev. Mehed vajavad ka päris palju hoolitsust ja armastust. Seetõttu ootavadki nad, et naine hoolitseks nende, ühise kodu ning paljude teiste pisiasjade eest. Mingis võtmes on tegemist väga ürgselt sissejuurdunud ootusega, mis reguleerib mõlema rolli suhtes.

Samuti tahavad mehed, et naine hoolitseks iseenda eest. Kusjuures siinkohal ei piisa sellest, et naine oleks hoolitsev enamiku osa ajast. Mehed soovivad näha naise hoolitsemise võimet pidevalt ning sisemiselt veenduda, et naine „hoiab asju korras“. Kohati on säärased ootused ülepingutatud, kuid sellised mehed lihtsalt on. 

Teatud viisil on just hoolitsemise võimekuse nägemine seotud sellega, kui  head laste ema mehed naises näevad. Korrektsus ja tahe asjad ära teha ning meest oma hoolitsemise võimega heas mõttes üllatada, läheb meestele tõeliselt korda.

 

Enesekindel. Vaatamata sellele, et mehed soovivad loomupäraselt tihti mitmetes suhte osades domineerida, ootavad nad naiselt ka piisavat enesekindlust. See ei tähenda, et naine peaks jõuliselt protsesse juhtima. Pigem on oluline, et ta vajadusel enesega iseseisvalt hakkama saaks.

Kuna meeste elus on alati teatud määral ebakindlust, siis ei meeldi neile tegeleda naise ebakindlusest tingitud probleemide ja nende tagajärgedega. Seda võib teha vahel, kuid mitte kogu aeg, sest see lihtsalt kurnaks enamikku meestest. Kuigi naistele on omane see, et nad ootavad mehelt sageli abi (peaasjalikult samuti läbi mõistmise ja ärakuulamise), siis selle saamiseks peavad nad ka ise olema piisavalt tugevad.

Enesekindlus seostub ka mitmete teiste ülalkirjeldatud punktidega, näiteks nagu seksikus. On väga ebatõenäoline, et naine suudaks olla mehe jaoks atraktiivne ja seksikas, kui tal on madal enesekindlus. Just läbi enesekindluse tõuseb naine mehele suhtes võrdväärseks partneriks ning ka usaldusväärseks sõbraks.

 

Enamasti ei ole üldsegi oluline see, et naine oleks väga tark, teeniks palju raha või sooviks meeletult saavutada. Mees ei taha naisega suhtes konkureerida, ta soovib, et naine teda aitaks ja täiendaks. Loomulikult tõmbavad püsisuhte partneri valimisel mehi naised, kelle huvid on nende omadega sarnased ning kes suudavad välja näidata nendes valdkondades arukat mõtlemist. See aga ei eelda põhjalikke erialaseid teadmisi, vaid liigitub pigem hoolivuse ja mõistva lähenemise alla. 

 

Väga hea mehe saamiseks peab kindlasti olema naine enda suhtes piisavalt nõudlik, kuid just suhtumise, mitte niivõrd teadmise või isegi töökuse osas. Mehed tunnetavad seda hästi ja hindavad kõrgelt. Loomulikult ei tähenda kogu eelnev seda, et mehed lihtsalt valivad endale naisi ning naistel puudub sõnaõigus. Jutt puudutas häid mehi, kes ka ise midagi väärt on ning pingutavad, et naistele õnnelikku elu pakkuda.