TUHANDED ID-kaardi sertifikaadid muutuvad kehtetuks

TUHANDED ID-kaardi sertifikaadid muutuvad kehtetuks

Märtsikuu lõpu seisuga muutuvad tuhanded ID-kaardi sertifikaadid kehtetuks, mistõttu antud kaartidega enam e-toiminguid teha ei saa. Riigi Infosüsteemi Ameti kohaselt on taas aegumas osade ID-kaartide sertifikaadid, mida tuleb turvariski vältimiseks uuendada. 

Märtsikuu lõpu seisuga muutuvad tuhanded ID-kaardi sertifikaadid kehtetuks, mistõttu antud kaartidega enam e-toiminguid teha ei saa. Riigi Infosüsteemi Ameti kohaselt on taas aegumas osade ID-kaartide sertifikaadid, mida tuleb turvariski vältimiseks uuendada.

Turvarisk tekkis kiibi ja tarkvara koosmõjus. Kiipi muuta ei saa, kuid sertifikaatide ja kiibitarkvara uuendamisega saab kiibil olevat tarkvara kasutada nii, et see turvarisk ei avaldu. 

Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt saab hõlpsasti kontrollida, kas ID-kaardi sertifikaadid vajavad uuendamist või mitte.

Kõik ID-kaardid jäävad toimima isikut tõendava dokumendina ning kõigil ei ole vaja oma kaarti uuendada.

Näiteks ei pea ID-kaarti uuendama inimesed:

  • kelle ID-kaart on välja antud enne 16. oktoobrit 2014;
  • kes kasutavad ID-kaarti ainult reisidokumendina või isikut tõendava dokumendina; 
  • ei kasuta kaarti elektrooniliselt ehk ei sisesta ID-kaadri PIN1 ega PIN2; 
  • kasutavad ID-kaarti ainult digiretsepti väljaostmiseks apteegis või kliendikaardina.

Kas sinu ID-kaart on turvariskiga või mitte, kontrolli siin.

Sarnased artiklid