Sünnikuupäev ütleb, milliseid väljakutseid pead elus vastu võtma

Sünnikuupäev ütleb, milliseid väljakutseid pead elus vastu võtma

Igaühe elus on omad kõrghetked ja madalseisud, viimased on tavaliselt seotud mingi takistusega, milles on peidus oma õppetund. Numeroloogias nimetatakse ületamist vajavaid takistusi väljakutseteks. Väljakutsed on numbrid, mis viitavad võimalikele raskustele või puuduvatele isikuomadustele ning annavad märku sellest, millest tuleks jagu saada või mida peaks omandama. See on meie eluahela nõrgim lüli, millest me peame nö eluga välja tulema, et me areneksime nii nagu meile on ette nähtud.

Igaühe elus on omad kõrghetked ja madalseisud, viimased on tavaliselt seotud mingi takistusega, milles on peidus oma õppetund. Numeroloogias nimetatakse ületamist vajavaid takistusi väljakutseteks. Väljakutsed on numbrid, mis viitavad võimalikele raskustele või puuduvatele isikuomadustele ning annavad märku sellest, millest tuleks jagu saada või mida peaks omandama. See on meie eluahela nõrgim lüli, millest me peame nö eluga välja tulema, et me areneksime nii nagu meile on ette nähtud.

Kui me väljakutse vastu võtame ja selle edukalt lahendame, õpime me sellest palju ja olulist ning nii muutub meie elu õnnelikumaks ja rahuldustpakkuvamaks. Väljakutse numbrid suunavad meie mõtted iseendale ja aitavad meid eneseanalüüsil ning enesekasvatusel.

Kuidas leida enda väljakutsed?

Inimese eluteel on 3 väljakutset. Kaks nendest on väikesed väljakutsed ja kolmas peamine väljakutse. Igale väljakutsele vastab number ja see number näitab ka väljakutse üldist tooni. Väljakutsed leitakse inimese sünnikuupäeva, sünnikuu ja sünniaasta numbrite abil.

Esimese sammuna teisendage nii oma sünnikuupäev, sünnikuu kui ka sünniaasta ühekohalisteks numbriteks (iga üksus eraldi). Näiteks inimese puhul, kes on sündinud 17.10.1976, on nendeks numbriteks 8 (1+7), 1 (1+0) ja 5 (1+9+7+6=23; 2+3=5).

Esimene väike väljakutse tähistab võimalikku probleemi esimeses elupooles. Väljakutse numbri leiame, kui lahutame sünnikuupäevast sünnikuu või vastupidi. (Meie näite puhul oleks see 8-1=7)

Teine väike väljakutse tähistab võimalikku probleemi teises elupooles. Väljakutse numbri leiame, kui lahutame sünnikuupäevast sünniaasta või vastupidi. (Meie näite puhul oleks see 8-5=3)

Peamine väljakutse võib aga probleeme tekitada terve elu jooksul. Peamise väljakutse leiame, kui lahutame esimesest väikesest väljakutsest teise väikese väljakutse või vastupidi. (Meie näite puhul oleks see 7-3= 4).

Väljakutse nr. 0

Nr. 0 on valikute väljakutse. Tõenäoliselt on sul probleeme oma eelistuste järgi tegutsemisega. Sa oled täiesti võimeline analüüsima erinevaid situatsioone ja nende võimalikke lahendusvariante, kuid väljakutse nr. 0 võib teha mingi lahenduse kasuks otsustamise sulle raskeks. Väljakutsega toimetulemiseks pead sa uskuma oma võimetesse, et olukordi analüüsida, võtta vastu otsuseid ning rahus tegutseda vastavalt oma otsusele. Nr. 0 väljakutse esineb tihti inimestel, kes on kõrge intellektiga ja kellelt oodatakse otsuste langetamist ja teadmisi elus varitsevatest ohtudest. Väljakutsega toimetulemiseks peab sul olema väga palju häid omadusi: iseseisvust, diplomaatiat, optimismi, sobitumisvõimet, mõistmisvõimet, kohanemisvõimet, tarkust, konstruktiivset suhtumist, universumi mõistmist. Ehk siis teisiti öeldes: et nr. 0 väljakutsega toime tulla, pead sa olema väga andekas ja mitmekülgne inimene.

Väljakutse nr. 1

Nr. 1 väljakutse näitab, et on inimesi, kellel on sinu üle tugev, domineeriv mõju, ning tõenäoliselt on nendeks kas sinu vanemad või sellised inimesed, kellega sa võistled. Nr. 1 väljakutseks on püüda mitte olla see, kelle üle valitsetakse, aga samal ajal mitte valitseda ise kellegi üle. Nr. 1 väljakutse puhul on äärmiselt oluline kontrollida oma ego ja vältida individuaalsusega kaasnevaid negatiivseid mõjusid. Valeuhkus, upsakus ja egoism on need, mille suhtes sa peaksid ettevaatlik olema ja ennast kontrollima. Oled praegu sellises eluetapis, kus sa õpid ennast usaldama ja lahendama probleeme iseseisvalt. Õpi usaldama oma mõistust, vältides samas teistega vaidlemist.

Väljakutse nr. 2

Väljakutse nr. 2 näitab, et sa oled tõenäoliselt äärmiselt tundlik ja pulbitsed tunnetest. Sul on raske inimestega töötada, sest sa kardad, et sind kritiseeritakse või, veelgi hullem, ignoreeritakse. Sa kahtled endas küllaltki palju ja kaldud alailma muretsema selle pärast, mida teised sinust arvavad. Ka kipud sa kasutama tundelisust negatiivses mõttes. Kasutades tundelisust positiivses mõttes, võib sellest saada sinu tugevus, mis lubab sul tunnetada selliseid asju, mida teised harva märkavad. Aga selles eluetapis on sinu jaoks raske olla endas kindel ja teha otsuseid. Sa hoidud võimupositsioonidest ja vastutusest. See võib olla tarkuse kogumise periood, sest sa oled kannatlik ja pöörad tähelepanu detailidele. Proovi mitte võtta asju isiklikult. Sõprussuhted on sel ajal sulle äärmiselt olulised ja pakuvad sulle suurt rahuldust. Austa oma annet teha kompromisse ja kasva vaiksel moel. Ära lase end detailidest pimestada ega takistada ennast nägemast tervikpilti.

Väljakutse nr. 3

Väljakutse nr. 3 näitab kalduvust sel eluperioodil oma andeid raisata ja üritada teha korraga liiga palju asju. Sul võib olla elav kujutlusvõime ja annet sõnaseadmisele, aga sa leiad efektiivse eneseväljendamise raske olevat. Kuigi sa tead, et peaksid looma sõprussuhteid ja olema suhtlevam, kaldud sa olema pigem eraklik ja kogu aeg kaitsepositsioonil. Sul on annet kirjutamiseks, näitlemiseks või kõnelemiseks, aga sul on vastumeelne end siduda mõnega nendest tegevustest, sest sulle ei meeldi võimalus saada kriitika osaliseks. Sa väljendad ennast pigem negatiivselt, varjates oma andeid häbelikkuse maski taha. Sa pead proovima arendada end sotsiaalses ja loovas mõttes. Sul on raske lihtsalt lõdvestuda ja mõnusalt aega veeta.

Väljakutse nr. 4

Väljakutse nr. 4 näitab raskusi tööga. Võib-olla, et sulle ei meeldi üldse tööd teha, sulle ei meeldi see töö, mida sa oled sunnitud tegema, või on sul raskusi tööülesannete efektiivse täitmisega. Sa võid olla hooletu ja sul on puudu praktilisusest. See väljakutse teeb töö ja kohustuste osas sageli raskeks puude taga metsa nägemise. On tähtis, et sa õpiksid kannatlikkust, arusaamist ja praktilist tervet mõistust maiste asjadega toimetulemiseks. Sul võib olla vaja õppida selgeks ka töötamine mingi ajagraafiku raamides.

Väljakutse nr. 5

Nr. 5 näitab, et sinu väljakutseks on saada üle vabaduse ihaldamisest ja nõudmisest iga hinna eest. Selle väljakutsega on üsna raske hakkama saada, sest selle numbri tõttu oled sa äärmiselt impulsiivne, sa tahad kõike vähemalt ühe korra proovida ja sa oled mitmel moel ebastabiilne. Väljakutsega toimetulemiseks pead sa tõenäoliselt endas midagi muutma, kuid tegema seda intelligentsel ja kontrollitud moel. Sa pead olema kindel, et see muutuse soov ei oleks tegelikkuses hoopis soov vabaneda kohustustest. Igatahes nõuab see muutus, et sa õpiksid nii vara kui võimalik oma impulsse kontrollima.

Väljakutse nr. 6

Väljakutse nr. 6 näitab, et sul võib olla probleem sellega, et sa esitad endale ja teistele äärmiselt kõrgeid nõudmisi. Sa kaldud näima autoritaarsena, sallimatuna ja ennast eksimatuks pidavana. Teistel on raske elada sinu ootustele ja standarditele vastavalt. Paljusid oma märkimisväärsetest annetest olukordade tasakaalustamisel kasutad sa negatiivselt. Väldi suhetes hõõrumise tekkimist ja püüdle harmoonia poole. Sa pead selgeks saama, et sinu diplomaatilist lähenemisviisi hinnatakse üksnes siis, kui teised tunnevad, et nende vajadustest on aru saadud, nende soove mõistetud ja nende arvamust austatud. Sa pead õppima lubama teistel seada oma tempo ja teha omi reegleid. See väljakutse nõuab tingimusteta armastamise ja aktsepteerimise õppimist.

Väljakutse nr. 7

Väljakutse nr. 7 laseb aimata raskusi, mille on tekitanud sinu ebamugavustunne seoses sinu oma tunnetega – tagasihoitud tunded ja väljendamata emotsioonid. Sa võid end tunda võimetuna oma olukorda parandada. Selle väljakutsega on inimestel tavaliselt kalduvus olla krooniline viriseja ja kritiseerija, pakkumata samas olukorra parandamiseks mingeid lahendusi. Sa tunnetad igasugust diskrimineerimist väga hästi, kuid väljendad seda väga negatiivselt. Mingi võltsuhkuse tunne käsib sul oma tõelised tunded pealispinna alla peita. Väldi kalduvust suhtuda inimestesse reserveeritult, arenda usku oma võimetesse, selle asemel et takerduda oma piiratusse. Tõenäoliselt ei abiellu sa enne, kui oled selle väljakutsega hakkama saanud, või kui abiellud, siis võib see olla sinu jaoks väga raske aeg.

Väljakutse nr. 8

Väljakutse nr. 8 näitab, et inimesel on arusaam, et rahuldust on võimalik saavutada ja hoida üksnes vajaliku hulga materiaalsete väärtuste abil. Sa teed pingutusi, et saada raha, staatust ja võimu, ja tõukad tihti kõrvale kõik ülejäänu. Sa pead õppima kasutama oma võimet saada raha, staatust ja võimu mõõdutundega, tunnetades materiaalsete asjade ja muude asjade vahelist tasakaalu, ning tundma ennast materiaalse maailmaga kokku puutudes mugavalt.

 

 

Allikas: paranormaalne.blogspot.com